Der tænkes mad

Tirsdag aften havde Madtænkeriet kickoffmøde på Gasfabrikken. Netværket har udviklet sig til uformel sparring blandt alle iværksættere, interessenter og mere etablerede indenfor fødevarer og gastronomi.

Der findes efterhånden en del erhvervsnetværk i Horsens, men de er sjældent så fagspecifikke som Madtænkeriet. For de færreste er normalt interesserede i at sidde og gnubbe albuer med potentielle konkurrenter – selvom vi naturligvis alle er kolleger, når den diplomatiske kasket kommer på.

Men indenfor fødevarer er der en mere naturlig interesse for at samarbejde. Samarbejde mellem restauranter, producenter, foreningslivet og fødevareuddannelserne i byen. Alle er velkomne i Madtænkeriet, der ikke har nogen bestyrelse eller nogen pengetank – blot muligheden for at mødes og sparre ideer tre eller fire gange årligt og holde kontakten via Facebook-gruppen.

Europæisk Gastronomiregion

Peter Kristoffersen er en af initiativtagerne til Madtænkeriet, og han har blandt andet arbejdet på at få Horsens til at være en del af projekt Europæisk Gastronomiregion 2017, der er en del af Europæisk Kulturhovedstad i Aarhus. Peter har sammen med Jeanette Sørensen været Horsens’ uofficielle repræsentant i drøftelserne om Europæisk Gastronomiregion 2017, da de mere officielle repræsentanter slap grebet undervejs.

Jeanette og Peters deltagelse i drøftelserne har blandt andet betydet, at der kan arbejdes på at nytænke den middelalderlige gastronomi under Middelalderfestivalen. En konkurrence om den bedste middelalderbryg er også i støbeskeen, eller brygkarret om man vil.

Et andet punkt på gastronomiregionens årsplan, som Peter og Jeanette har sat sig på, er en øget fokus på mad, gastronomi og fødevarer gennem hele uddannelsessystemet. Både fra jord til bord – og den mere merkantile side af sagen. Men tanken er, at der på alle niveauer i uddannelsessystemet skal arbejdes på en øget fokus på fødevarer, hvilket også kan bruges til at markedsføre byen og området.

Derudover har samarbejdet med Aarhus betydet, at forskellige mindre arrangementer gennem året kan markedsføres som en del af Europæisk Gastronomiregion 2017 og komme med i det officielle program.

Øllets dag

Aftenens møde var præget af sparring på kryds og tværs. Thor Abildgaard fra Danske Øl-entusiaster fortalte om Øllets Dag 2017, som den horsensianske lokalafdeling gerne vil sparke lidt mere gang i. De vil gerne have lidt gastronomi ind over, og her kunne Gasværket eventuelt være med. Men Tina Edeling-Klausen, uddannelsesleder indenfor fødevareuddannelserne på Learnmark kunne også se en mulighed i at få nogle studerende til at hjælpe.

Der blev også udvekslet erfaringer om mobil-appen To Good To Go, der er en app til at mindske madspild. Her kan fødevarevirksomheder udbyde varer, der er tæt på sidste salgsdag, til halv pris.

Madtænkeriet er et uformelt netværk for alle med interesse for fødevarer og gastronomi. Forummet er en god mulighed for at sparre og søsætte nye ideer – uanset om målet er nonprofit eller kommercielt. En styrkelse af Horsens som hjemsted for gastronomi, solide fødevareuddannelser og stolte fødevareproducenter.

Du kan melde dig ind i Facebook-gruppen, hvis du vil følge med.

bubble