Generalforsamling uden sværdslag

Venture City Horsens holdt i går generalforsamling uden de store sværdslag. Foreningen er på vej ind i sit tredje leveår med en gunstig udvikling i ryggen.

Der var afslappet stemning, bobler og snacks, da formand Ulla Sparre bød et halvt hundrede deltagere velkommen til generalforsamling i Venture City Horsens. Generalforsamlingen blev holdt hos Stibo Complete på Saturnvej og blev suppleret af interessante oplæg fra Stibo Accelerator og Finn Nørbygaard. Sidstnævnte fortalte om sin livskrise efter IT Factory, hvor han på få timer gik fra at være en lille halv milliard værd til at skulle aflevere nøgler til sommerhuse, hus og bil.

Ulla Sparres beretning blev vedtaget uden kommentarer.

Ulla Sparres beretning blev vedtaget uden kommentarer.

Småt med investeringer

Selve generalforsamlingen blev åbnet med formand Ulla Sparres beretning. Foreningen vokser og lever ifølge formanden højere og højere grad op til ordlyden i fundatsen. I løbet af det seneste år er gruppen af business angels vokset fra 22 til 31, mens gruppen af mentorer er vokset tilsvarende fra 35 til 43. Der er med andre ord blevet endnu bedre muligheder for at skabe et match mellem iværksættere og mentorer eller investorer.

Alligevel har det været lidt småt med investeringerne i 2017. Det blev kun til en enkelt, direkte investering fra de tilknyttede business angels, mens de 15 iværksættere, der lavede pitch i Venture City Horsens, tilsammen fandt seks investorer andetsteds.

Mangefacetteret karmakapital

Den såkaldte karmakapital kom til udbetaling i fire tilfælde til meget forskellige projekter. Karmakapital er i reglen beløb på 15-20.000 kroner, der kan bruges til at få en iværksætter et lille, vigtigt skridt videre. I 2017 blev der givet karmakapital til produktionen af en smykkekollektion, en Facebookkampagne i USA, materialer til en 3D-betonprinter og en salgsturné med matchmaking. Fire meget forskellige projekter, der fint illustrerer Venture City Horsens’ spændvidde.

Ulla Sparre udtrykte en forhåbning om, at der ville komme flere investeringer i 2018, hvilket forøgelsen af både mentorer og business angels taler for.

I januar i fjor ansatte Venture City Horsens business coach Henrik Kjærgaard Clausen til at varetage kontakten mellem iværksættere, mentorer og business angels. Men et mentorforløb med Hydrive i Gedved endte med at skabe et nyt job til ham, og stillingen er nu genbesat af Jan Lindegaard, der allerede var tilknyttet Venture City Horsens som mentor.

Ole Middelhede havde én betingelse for at genopstille.

Ole Middelhede havde én betingelse for at genopstille.

Gang i investeringerne

Beretningen blev godkendt uden kommentarer, og det samme gjaldt regnskabet. Under valget til den nye bestyrelse var der dog lidt jovial kritik fra næstformand Ole Middelhede, der anførte, at han kun ville genopstille, hvis forsamlingen var enige i, at han skulle arbejde for at få flere investeringer i 2018.

Han brugte en fodboldanalogi til at illustrere, at der basalt set kun var vundet en enkelt kamp i 2017, eftersom kun et enkelt pitch var resulteret i investeringer fra foreningens investorer.

– Vi ender som et hold i Jyllandsserien for investorer, der betragter os udefra, hvis vi ikke får gang i investeringerne, sagde Ole Middelhede, der herefter blev genvalgt.

Per Hansen valgte at træde ud af bestyrelsen ud fra en tanke om, at bestyrelsen bør være dynamisk med løbende udskiftninger. Han blev afløst af Henrik Bernth fra Heliphant.

Ulla Sparres beretning blev vedtaget uden kommentarer.
bubble