Iværksætterselskab (IVS) – kom i gang som iværksætter med 1 kr.

Folketinget har nu vedtaget en lov, som bl.a. indeholder en ny selskabsform, som særligt retter sig mod iværksættere, nemlig Iværksætterselskabet eller forkortet IVS.

Indtil nu har det krævet 80.000,00 kr. at stifte i anpartsselskab. Dette er med lovændringen sat ned til 50.000,00 kr.

Hvad er et Iværksætterselskab?

Et Iværksætterselskab er i bund og grund et anpartsselskab med en kapital på mindre end de 50.000,00 kr. som kræves for at stifte et anpartsselskab.

Et iværksætterselskab kan stiftes med en kapital helt ned til 1,00 kr. Men derudover fungerer og behandles iværksætterselskabet på helt samme måde som et almindeligt anpartsselskab.

Du hæfter altså ikke personligt for selskabets forpligtelser.

Hvilke forskelle er der på et Iværksætterselskabet og anpartsselskabet?

For at give dig et hurtigt overblik har vi samlet forskellene i punktform:

  1. Et Iværksætterselskab skal have en kapital på mindst 1 kr.
  2. Selskabskapitalen kan alene indskydes i kontanter.
  3. Kun Iværksætterselskaber kan og skal i deres navn benytte betegnelsen »Iværksætterselskab« eller forkortelsen »IVS«.
  4. Et iværksætterselskab skal årligt henlægge mindst 25 pct. af selskabets overskud til en bunden reserve.
  5. Et iværksætterselskab kan ikke træffe beslutning om at udlodde udbytte.

Omregistrering

Når Iværksætterselskabet har opsparet en kapital på mindst 50.000 kr. kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab.

Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand om at kapitalkravet er opfyldt.

Hvorfor IVS

Vores oplevelse er at IVS kan bruges i mange sammenhænge – både for iværksætteren men også for eksisterende virksomheder. Den store fordel er at man kan komme i gang uden at skulle binde kapital i selskabet. Dette sætter selvfølgelig også lidt begrænsninger, men det er en god måde at komme i gang på – og derfra kan man komme langt.

Hvordan stiftes et Iværksætterselskab?

På samme måde som et anpartsselskab – med b.la. stiftelsesdokument og vedtægter.

Selskabsstiftelse omfatter typisk stillingtagen til flere forhold herunder aftaler mellem ejerne, hvis der er flere om at eje virksomheden. Det er bl.a. vigtigt, at vælge den rette selskabsform fra start, og derfor anbefaler vi, at du søger rådgivning hos din advokat.

Det er bl.a. kravet om forsvarligt kapitalberedskab, der er vigtigt at forholde sig til ved stiftelsen.

Forsvarligt kapitalberedskab betyder, at der til enhver tid skal være et penge til at opfylde iværksætterselskabets aktuelle forpligtelser efterhånden som de skal betales.

Sammenfattende kan det siges, at det særlige for iværksætterselskaber er, at der gælder særlige regler om selskabets kapitalforhold. Derudover gælder der ikke særregler.

Hvornår kan jeg stifte mit Iværksætterselskab?

Det kan du nu! – selvom der er en lidt lang vente tid i øjeblikket, da Erhvervsstyrelsens systemer ikke er helt opdaterede.

Du er meget velkommen til at kontakte advokat ved Ret&Råd Sundhuset Horsens, Peter Agentoft Nielsen, og aftale et uforpligtende møde.

bubble