Ny investeringspulje på vej i VCH

Venture City Horsens (VCH) holdt ordinær generalforsamling i går. En ny investeringspulje skal hjælpe med at få flere investorkroner ud til iværksætterne.

Et par snese havde fundet vej til Venture City Horsens’ årlige generalforsamling, som Roesgaard & Partners lagde lokaler til i går.

For få investeringer

Ulla Meinby Sparre kunne holde en beretning, der på flere punkter mindede om beretningen fra sidste år: Det går fint i foreningen, men det kniber stadig med at få foreningens medlemmer, de såkaldte business angels, til at investere i de virksomheder, der pitcher projekter ved foreningens pitcharrangementer. Dog har der i 2018 været dobbelt så mange investeringsprojekter som i 2017, men da der kun var én investering i 2017, er fremgangen på 100 pct. ikke så imponerende endda.

“Vi vil arbejde mere med at få budskabet om karmakapital ud, for vi kan se, at pengene nytter”

Det har også knebet med at udbetale karmakapital, som er en håndsrækning på 15-20.000 kroner til iværksættere, der med pengene kan tage et vigtigt skridt videre. I 2018 blev der uddelt karmakapital fem gange, men i budgettet var der afsat midler til ti udbetalinger. Der var i alt 12 ansøgninger om karmakapital, men i flere af tilfældene gav det mere mening at tilbyde ansøgerne mentorhjælp til at komme videre.

– Vi vil arbejde mere med at få budskabet om karmakapital ud, for vi kan se, at pengene nytter. Vi har flere gange oplevet, at de virksomheder, der får karmakapital, senere dukker op til et af vores pitcharrangementer, sagde Ulla Meinby Sparre.

Venture City Horsens er mere end cool cash – mentorhjælpen er også en væsentlig del af paletten. I alt har der været 18 mentorforløb i foreningen, og ved tre pitcharrangementer for gennemsnitligt 22 business angels har 12 virksomheder forsøgt at finde investorhjælp.

De manglende investeringer er ikke udtryk for, at det mest er urealistiske projekter, der pitches i Venture City Horsens-regi: Seks af de virksomheder, VCH har været i kontakt med, har efterfølgende opnået en kapitalindsprøjtning fra eksterne investorer eller fundingprogrammer.

Ny investeringspulje

Årsagerne til den manglende investeringsvilje har snarere rod i, at VCH’ business angels ikke altid har den fornødne tid til at involvere sig i nye projekter med usikker gevinst. Det vil et par initiativtagere forsøge at gøre noget ved. Derfor arbejdes der på at etablere en investeringspulje, som interesserede investorer kan deltage i. Herefter vil de to stiftere, business angel Allan Rasmussen og medlem af VCH’ bestyrelse Henrik Bernth, sammen med en bestyrelse vælge de projekter, der skal investeres i.

“Vi ser meget gerne indskud på 30-50.000 kroner, så det ikke kun er nogle få og store investorer, der tegner puljen”

Målet for puljen er en startkapital på mindst fire millioner kroner, og her har Henrik og Allan allerede lovning på de første 3,5 millioner kroner. Investeringspuljen bliver formelt adskilt fra Venture City Horsens, men med navnet VCH-Invest er forbindelsen tydelig. Det er også meningen, at en repræsentant fra den nye pengetank skal have en fast plads i Venture City Horsens’ bestyrelse.

Tanken er herefter, at man som business angel i Venture City Horsens kan vælge at bidrage med risikovillig kapital til puljen, men det er intet krav for at være business angel. Desuden understregede Allan Rasmussen, at man er meget interesseret i mindre bidrag.

– Vi ser meget gerne indskud på 30-50.000 kroner, så det ikke kun er nogle få og store investorer, der tegner puljen. Vi vil gerne gøre puljen folkelig, hvis man kan tale om folkelighed i den forbindelse, sagde Allan Rasmussen.

Investorer til den nye pulje skal være klar til at binde kapitalen i mindst 24 måneder, og der er i sagens natur ingen garanti for gevinst. Puljen vil dog ikke være bundet af kun at lave investeringer i Horsens, ligesom investorer også kan komme fra hele landet.

– Det er klart, at der er tale om det, man kalder risikovillig kapital. Men både bestyrelsen, Henrik (Bernth red.) og jeg har naturligvis penge i puljen. Vi skal alle have hånden på kogepladen, sagde Allan Rasmussen.

Det bliver Allan Rasmussen og Henrik Bernth, som skal finde projekterne, der skal investeres i. Men det bliver bestyrelsen på seks medlemmer, der helt og holdent afgør, hvilke projekter investeringspuljen skal bidrage til.

Budget med udfordringer

Da regnskab og budget blev fremlagt, afsløredes en virkelighed, der er lidt mere udfordrende end tidligere år. Det årlige tilskud på 250.000 fra Horsens Kommune bortfalder i 2019, da kommunen så har hjulpet foreningen i gang i de første tre år. Dermed budgetterer foreningen med, at overskud bliver vendt til underskud i 2019. Underskuddet ventes at blive på 105.000 i 2019, men i 2020 skulle underskuddet gerne være reduceret til 25.000 kroner. Bestyrelsen satser blandt andet på at få lidt flere business angels ombord, ligesom man håber på lidt flere sponsorater, før budgettet stemmer med virkeligheden.

Kontingentet for business angels forblev uændret i 2020: 10.000 kroner for engle, der vil have én stemme, og 15.000 for engle, der vil have to stemmer og pladser ved generalforsamling og pitcharrangementer.

Ved valget til bestyrelsen udtrådte Ole Middelhede og Jimmi Jahn Kraglund. Karen Margrethe Johansen fra Roesgaard & Partners og Kasper Leth fra Nykredit blev valgt ind i bestyrelsen for henholdsvis ét og to år. Den øvrige bestyrelse består af formand Ulla Sparre, Henrik Bernth, Søren X. Frahm og BusinessHorsens faste plads, der p.t. udfyldes af Karsten Leth.

Ulla Meinby Sparre holdt bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.
bubble