Rette medarbejder til rette opgave

To gamle gymnasievenner vil med Udviklingsbasen.dk gøre det lettere for socialpædagogiske institutioner at finde hjælp til vikardækning og brandslukning.

Søren Meldrup og Jesper Lundegaard Madsen har mere eller mindre fulgtes på uddannelsens ujævne vej, siden de forlod Statsskolen for knap 15 år siden. En sommerferieafløsning hos BoDøgn blev til fast ansættelse i et par år, før Søren fik overbevist Jesper om, at en uddannelse til socialpædagog var vejen frem. Efter endt uddannelse arbejdede de på forskellige institutioner, før ideen til det, der skulle blive Udviklingsbasen.dk, dukkede op. Det skete ved lidt af et tilfælde.

– Jeg arbejdede ved en institution, hvor jeg vidste, at en borger skulle aktiveres under en sommerferielukning. Så jeg ringede til vedkommendes sagsbehandler og spurgte kækt, om jeg ikke kunne løse den opgave i mit eget firma. Jeg havde ikke noget firma på det tidspunkt, siger Søren.

Søren fik et ja, og straks kontaktede han Jesper, for at høre, om han var med på at lave et firma og løse den opgave. De var begge ved at være sommerferieramte, og det lignede en god mulighed for at tjene en skilling i de varme måneder. Jesper var med på ideen. De stiftede hurtigt et IVS, planlagde og aktiverede den pågældende borger sommeren igennem. Det gik godt.

Den rette medarbejder til den rette opgave

“…vi er gode til at finde den helt rette medarbejder til en given opgave. For vores medarbejdere har ikke bare udfyldt et cv på nettet; vi har talt med dem og kender deres faglige og menneskelige styrker.”

Succesen gav dem mod på mere, sideløbende med deres faste arbejde som socialpædagoger. Langsomt byggede de en bruttotrup af socialpædagoger, som blev ansat i firmaet på freelancebasis.

– Der findes mange stillinger indenfor socialpædagogik, som er begrænset til 25 eller 30 timer, så der er en del kvalificerede socialpædagoger, der gerne vil have flere timer i en vikartjans, siger Jesper.

I dag har de 74 socialpædagoger, socialrådgivere, pædagogiske assistenter, sosu’er m.v. ansat i virksomheden, og de har alle sammen været til samtale hos Jesper og Søren, så de har den bedste mulighed for at matche institutioners vikarbehov med den helt rette medarbejder.

– Det er det, vi oftest får ros for af vores samarbejdspartnere: At vi er gode til at finde den helt rette medarbejder til en given opgave. For vores medarbejdere har ikke bare udfyldt et cv på nettet; vi har talt med dem og kender deres faglige og menneskelige styrker, siger Søren.

Udviklende projekter

“Vi bliver ofte tilkaldt, når en institution er kørt fast i et projekt. Det er tit projekter med borgere, der er meget udadreagerende, og hvor institutionen har prøvet alt, hvad de magter.”

Men 74 ansatte er slet ikke nok. Søren og Jesper vil gerne have mindst 50 mere ombord, hvis de skal kunne dække efterspørgslen, der i øjeblikket kommer fra et område, der dækker fra Hadsten til Brejning. For det er ikke kun vikaropgaver, Udviklingsbasen løser. Som virksomhedens navn antyder, hjælper Søren og Jesper også med projekter. Det sker typisk, når en kommune skal løse en såkaldt paragraf 85-opgave. Servicelovens paragraf 85 dikterer, at kommunerne skal ”tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer”. Det er typisk socialpædagogiske dag- eller døgninstitutioner, der skal løse den type opgaver, men nogle borgere egner sig ikke til det tilbud. Så kan løsningen være, at man lader dem flytte ind i et sommerhus eller pavillon med et par socialpædagoger i kortere eller længere tid, og den løsning er selvsagt kostbar.

Udadreagerende borgere

Men af og til findes der andre løsninger, og her kommer Udviklingsbasen ind i billedet.

– Vi bliver ofte tilkaldt, når en institution er kørt fast i et projekt. Det er tit projekter med borgere, der er meget udadreagerende, og hvor institutionen har prøvet alt, hvad de magter. Så tager vi en snak med institutionen og får sammensat en pædagogisk indsats, der forhåbentlig kan kickstarte en ny begyndelse, siger Jesper.

Indsatsen er altid målrettet, at institutionen kan overtage ansvaret for borgeren senere. Forløbet kan være alt fra tre uger til et halvt år eller mere. Når det kun er tre uger, er der kun tale om brandslukning, så Søren og Jesper foretrækker et lidt længere forløb.

Der er ikke noget egentligt revolutionerende i Søren og Jespers tilgang til socialpædagogikken, men de arbejder meget med begrebet ”low arousal”, der grundlæggende handler om at møde aggression med ophøjet ro. Desuden lægger de vægt på at respektere borgerens ret til et privatliv på institutionen.

– Det er sådan noget med at banke pænt på døren og afvente et ”kom ind” i stedet for bare at vade ind, siger Søren.

Børn, unge, voksne og ældre

Udviklingsbasen kan levere en socialpædagogisk indsats til både børn, unge, voksne og ældre borgere. Det kan være alt fra to timers ugentlig hjælp til døgnstøtte 24/7.

Selvom både Søren og Jesper er gået fuld tid med virksomheden i henholdsvis februar og juni i år, tager de stadig en vikarvagt i ny og næ, så de har fingeren på pulsen.

– Det er vigtigt, at vi også kender de institutioner, vi leverer arbejdskraft til. At vi kender kulturen på det pågældende sted, så vi kan finde de helt rette medarbejdere til en given opgave, siger Jesper.

Du kan læse mere om Udviklingsbasens arbejde på hjemmesiden.

Jesper og Søren på kontoret på Vejlevej.
bubble