FÆNGSLET

Vil du have fængslende rammer til dit arbejdsliv, så udlejer vi gerne nogle af vores mange kvadratmetre

På FÆNGSLET tilbyder vi et netværksbaserede kontorfællesskab for iværksættere og sole selvstændige, kaldet FÆNGLSET 2. Øst.

Kontorfællesskabet rummer en stor mangfoldighed af virksomheder. Det er vores erfaring, at en diversitet af brancher og fagligheder styrker hinanden på kryds og tværs og udvikler kontorfælleskabet.

Du forventes derfor som medlem at bidrage til det sociale og faglige fællesskab ved at være forretningsorienteret og åben for sparring på tværs.

FÆNGSLET 2. Øst består af en blanding af mindre lukkede kontorer, storrumskontor og værkstedspladser. Endvidere er der fællesarealer med mødelokaler, celler til fordybelse, the-køkken og et åbent fællesrum med AV-udstyr til oplæg og workshops. 

Derudover tilbyder vi også ren erhvervsleje for mindre og mellemstore virksomheder, som gerne vil have sine egne lokaler. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Besøg: faengslet.dk/udleje/2-oest-kontorfaellesskab/

Facts om vores sted

  • WiFi

  • Kaffe

  • 2 Mødelokaler

  • Fælleskøkken

  • Foredragslokale

  • Stillerum

Hvem, hvad, hvor

bubble