VIA Studentervæksthus

Bliv klædt på til forandring

VIA Studentervæksthuse skaber rammerne for, at studerende kan udvikle og realisere
entreprenante idéer.

Vi arbejder både med ”de mange” og ”de få”, og har aktiviteter for studerende, uanset om
de vil starte egen virksomhed, projekt eller løse udfordringer for en organisation. Ved at
deltage i workshops, kurser og individuelle rådgivningsforløb kan studerende udvikle nye
kompetencer, realisere idéer, etablere egen virksomhed eller projekt.

Vi hjælper studerende til at blive forandringsagenter gennem vores mange forskellige
forløb, hvor vi arbejder med procesledelse inden for innovation og entreprenørskab.

I studentervæksthusene gennemfører vi talentforløb for studerende, der ønsker at blive
bedre til at bruge og styre innovationsprocesser, og vil lære at tænke og arbejde kreativt.

Forløbene foregår i samarbejde med organisationer og virksomheder, og giver studerende mulighed for at udvide deres netværk og få afprøvet kompetencer i praksis. 

Har du en virksomhed, kan du stille opgaver til de mange innovative studerende i
studentervæksthusene.

Besøg: www.via.dk/samarbejde/via-studentervaeksthuse

Facts om vores sted

  • Entreprenørskab

  • Idéudvikling

  • Co-working space (kun for studenteriværksættere)

  • Mødelokaler

  • Netværk

  • Vejledning

  • Iværksætteri

  • Workshops

  • Tværfaglighed

Hvem, hvad, hvor

bubble