Automation for fuld udblæsning

Dueholm Technology i Hovedgård leverer automationsløsninger til alle typer industrier. Virksomheden er med egne ord startet ”for fuld udblæsning”.

De fleste produktionsvirksomheder begynder i det små, og mange elementer laves hos eksterne samarbejdspartnere, til man selv har tilstrækkelig med gang i hjulene til at overtage. Nystartede Dueholm Technology har valgt at satse på en flyvende start i stedet. For fuld udblæsning, som lederkollegiet udtrykker det. Virksomheden laver automatiseringsløsninger til alle typer industrier, det være sig såkaldte PLC-styringer, robotteknologi, transportbånd og andre opgaver i det felt.

Alt kan laves in house

Virksomheden, der er et A/S, har i sommeren ’19 købt den gamle Solbjerg Stålvarefabrik i Industriområdet i Hovedgård, hvor der er næsten 3700 kvadratmeter til rådighed. Der er indkøbt maskinel, så man kan fabrikere alle dele til en automatiseringsopgave in house. Det drejer sig blandt andet om en laserskærer, så man selv kan skære metalpladerne, der skal bruges. Det er en kantbukker, så man kan bøje pladerne selv. Det er drejebænke og alt andet, man forventer at finde på en maskinfabrik. I den anden ende, på første sal, har man ingeniører og programmører, der kan konstruere og programmere elektronikken bag automationen. 13 mand er foreløbig ansat: Smede, automationsingeniører, elektrikere, serviceteknikere. De store fabrikshaller giver samtidig gode betingelser for at bygge nye anlæg og lave testkørsler, før de leveres til kunden. Herudover tilbydes der også almindelig produktion af kundespecifikke metalemner, som normal maskinfabrik.

– Vi har fra starten kompetencerne til at lave alt fra et transportbånd til en kartoffelavler til en kompliceret automation til højhygiejnevirksomheder inden for fødevarer eller pharma, siger administrerende direktør Roald Poulsen, der er den ene tredjedel af lederkollegiet, som også består af teknisk direktør Thomas Lorentzen og salgs- og marketingdirektør Jens Houmøller.

Automatiserede ægpakkeriet

“Da vi havde automatiseret hele produktionen – fra økonomistyring til den fysiske håndtering af æggene – tænkte vi, at det kan vi også hjælpe andre med”

Det hele startede med æg, men slutresultatet har ikke meget med æg at gøre: Ægpakkeriet Dueholm ville automatisere arbejdsprocesserne, så man kunne slippe for tunge løft og ensidigt gentaget arbejde. Efter Dueholm blev leverandør af økologiske æg til alle Coops butikker i 2001 og efterspørgslen på økologi er eksploderet de seneste år, har der været travlt på ægpakkeriet, der blev udbygget i 2013. Da flere af brødrene i anden generation i det familieejede ægpakkeri er ingeniøruddannede, var der en naturlig interesse i at arbejde med automatiseringsprojekter, så det egenudviklede ERP-softwaresystem og robotteknologi kunne overtage det hårde arbejde og kvalitetssikre produktionen.

– Da vi havde automatiseret hele produktionen – fra økonomistyring til den fysiske håndtering af æggene – tænkte vi, at det kan vi også hjælpe andre med, siger Roald Poulsen.

Begyndte som ingeniørhus

De startede i et par pavilloner ved ægpakkeriet i begyndelsen af 2017. De var en lille håndfuld ingeniører omkring nogle skriveborde.

– Vi startede som et ingeniørhus. Vi havde en idé om, at vi ville tegne løsningerne og så få dem produceret andre steder. Men vi fandt ret hurtigt ud af, at vi hellere ville producere komplette nøgleløsninger, hvor kunderne kun skal henvende sig ét sted, siger Roald Poulsen.

– Vi skal holde tungen lige i munden, når vi laver løsninger til højhygiejne, og det giver så meget, når ingeniøren kan gå direkte ned i produktionen og ved selvsyn se, om alt ser ud, som det skal, siger Thomas Lorentzen.

Full service partner

“Det vigtigste har været at finde medarbejdere med det rette mindset. De er alle sammen nørder på hvert deres felt”

Når alt kan laves in house, er det også langt lettere at kvalitetssikre, servicere og overholde tidsplaner. Hvis man mangler en stump, skal den ikke bestilles; smeden kan hurtigt lave den manglende del på drejebænken eller i laserskæreren. Det giver en høj grad af fleksibilitet.

2/3 af lederkollegiet gør servicebilen klar til fotografering. :-)

2/3 af lederkollegiet gør servicebilen klar til fotografering. :-)

– Samtidig er selve produktionsdelen også åben for at tage andre almindelige smedeopgaver ind, siger Roald Poulsen.

Dueholm Technology kan projektere automationsprojekter, tegne dem, udføre dem, samle dem, testkøre dem og montere dem. Bagefter er virksomheden også klar til at servicere dem. Servicebil og serviceteknikere er klar til at rykke ud, når det er tid for serviceeftersyn eller når der opstår akutte problemer. Dueholm Technology er en full service partner for alle industriers automationspotentialer.

Det rette hold

Virksomheden er i vækst, og en af de vigtige opgaver for lederkollegiet har været at sammensætte det rette hold.

– Det vigtigste har været at finde medarbejdere med det rette mindset. De er alle sammen nørder på hvert deres felt. Vi har også en god aldersspredning med et par medarbejdere fra ”det grå guld”. Fordi de har en anden erfaring og knowhow end de yngre, siger Roald Poulsen.

– Samtidig har vi en meget flad ledelsesstruktur, hvor vi ser os selv som en del af holdet. Vi er alle sammen del af det samme team, men der er bare enkelte, der har et større ansvar, siger Jens Houmøller.

Flere arbejdspladser til Hovedgård

Virksomheden er fremtidssikret med de mange kvadratmeter i Hovedgård. Den oprindelige ejer har lejet sig ind i en del af byggeriet, men der er stadig masser af plads til de næste års forventede vækst. Valget af Hovedgård har ikke været tilfældig.

– Vi har jo ikke noget behov for at ligge ved motorvejen, og så vil vi gerne hjælpe til med at puste liv i Industriområdet i Hovedgård, der har levet en lidt hensygnende tilværelse de sidste mange år. Vi vil gerne skabe arbejdspladser herude, hvor de fleste af os også stammer fra, siger Jens Houmøller.

Det er ikke så tit, VI STARTER SGU kan skrive om nye produktionsvirksomheder, så de har brug for alle de rygklap, de kan få. Smid dem et like på Facebook og læse mere om kompetencerne på hjemmesiden.

Bagerst Roald, derefter Jens og forrest Thomas fra Dueholm Technology.
bubble