De etablerede kan også “pitche”

Venture City Horsens er kommet godt i gang med at brobygge mellem vækstlag, finansieringskilder og knowhow. Men de mere etablerede virksomheder kunne også med fordel ”pitche” nu og da.

Det er godt et halvt år siden, at Venture City Horsens blev stiftet. Siden har der være to af de såkaldte ”pitch-events”, hvor gode ideer med finansieringsbehov er blevet præsenteret for de 22 Business Angels.

Det har endnu ikke resulteret i nogen investeringer, men der er dog – uofficielt – givet håndslag mellem én iværksætter og investor. Manglen på brugbare investeringsmuligheder har dog ikke fået de 22 business angels til at miste interessen for Venture City Horsens.

– De bruger også deres rolle til at få føling med, hvad der sker i vækstlaget. Selvom et projekt måske ikke er klar til at blive investeret i, er der som regel en masse gode ideer, der skal arbejdes videre med, siger Ulla Meinby Sparre, der er formand i Venture City Horsens.

Med udsigt til profit

Det videre arbejde kan hjælpes på vej af de 28 mentorer, der er tilknyttet netværket. Hver mentor har sin specialviden og indsigt, som iværksætterne kan profitere på. Alle kan gøre brug af Venture City Horsens’ mentornetværk. Det er bare et spørgsmål om at sende en præsentation af idé og udfordringer, så vil foreningen forsøge at finde en mentor, der har lyst og tid til at hjælpe. Men selvom mentorhjælpen ikke koster noget, skal der være nogle penge i ideen.

- Det er klart, at vi er sat i søen for at skabe nogle arbejdspladser og noget omsætning i byen, så vores mentorhjælp er rettet mod projekter, der med en vis sandsynlighed kan skabe profit med tiden, siger Ulla Meinby Sparre.

Karmakapitalen er ikke velgørenhed

De samme betingelser gør sig gældende, hvis man vil søge om at få en andel af den såkaldte ”Karmakapital”. Karmakapitalen er nogle penge, som bestyrelsen kan donere til at en iværksætter eller et projekt kan tage næste skridt. Det er typisk 10-20.000 kroner, det kan dreje sig om. Selvom ”karma” dufter lifligt af velgørenhed, er der nogle ret klare betingelser for at kunne opnå støtten.

– Vi har givet Karmakapital til virksomheden Hang, da de havde brug for at opsøge kinesiske leverandører, og vi gav et bidrag til Talking Ninja, da Darius Moravcik skulle til Silicon Valley. Men fælles for de to projekter var også, at de selv spyttede i kassen. Vi gav et bidrag, fordi deres rejser var vigtige for udviklingen af deres projekter, siger Ulla Meinby Sparre.

De etablerede tænker måske konservativt

Det ser fint ud med søgningen til at pitche foran de 22 Business Angels. Ulla udgør sammen med Karsten Leth fra Business Horsens og business coach Henrik Kjærgaard Clausen filteret, de håbefulde skal igennem, før der udvælges tre til fire cases til næste pitch. Projektet skal lige vurderes, fordi det ofte kan være formålstjenesteligt at vente nogle måneder, hvor ideen kan skæres til, før den præsenteres for mulige investorer.

Men selvom Venture City Horsens er kommet på landkortet, og der er en god søgning, kunne Ulla Meinby Sparre godt tænke sig nogle af de mere etablerede virksomheder til pitch. Der er jo fuld diskretion, så de behøver ikke frygte, at deres projektidé ender i avisens spalter eller offentlighedens kendskab.

– Jeg tror, at mange af de etablerede virksomheder tænker lidt konservativt, når de skal bruge finansiering til et større projekt. Måske går de i banken, eller måske trækker de på egenkapitalen. Men de har også en mulighed for at præsentere deres projekt her og måske finde en interesseret investor, siger hun.

Læs mere og se mentorer på www.venturecity.dk.

Kontakt info@venturecity.dk eller foreningens business coach Henrik Kjærgaard Clausen hkc@venturecity.dk, hvis du har en forretningsidé. Læs mere om Henriks rolle i Venture City Horsens her.

De næste pitch-events holdes 22. februar, 5. april og 20. juni 2017.

Henrik Kjærgaard Klausen og Ulla Meinby Sparre, Venture City Horsens.
bubble