Et sundhedsteam af alternative iværksættere

På en efterårsgrå novemberdag var jeg så heldig at være i selskab med Gina Vinther og Karen Thomsen – en tredjedel af sundhedsteamet der har til huse i Nørregades SundhedsHus. Vi fik os en snak om det at sidde i et sundhedshus, om at være “alternativ iværksætter” og om energiens betydning i arbejdet. 

Venteværelset ligger på venstrehånd, når man træder ind af den hvide hoveddør. Herinde er der levende lys, bløde stole og en behagelig stemning, og hvis det ikke var for de to dankort-terminaler som står på en lille hylde, ville man hurtigt glemme, at dette også er en forretning. For selvom drivkraften er, at hjælpe mennesker, så er de alternative behandlere i SundhedsHuset også iværksættere med en forretningsplan. Nørregades SundhedsHus huser 5 “alternative iværksættere”.

Gina Vinther har i 13 år haft klinik i Nørregade. Hun trives med at være alene, alligevel havde hun dog et ønske om at skabe et behandler fællesskab, da der i hverdagen godt kunne mangle noget. I 2012 fik hun muligheden for at udleve sin drøm og skabte et sundhedsteam. Hendes ønske var, at samle en bred skare af alternative behandlere. Dette gav både sparring behandlerne imellem, men også et bredere tilbud til klienterne.

“Jeg har altid haft et ønske om at være en del af sådan et sundhedshus, hvor man er et team af flere forskellige behandlere”, siger Gina og tilføjer; “Hvor der er flere muligheder for klienterne, når de kommer her – at man bredder sig over et større felt.”

Sundhedsteamet består i dag af zoneterapeut, massør og akupunktør Gina Vinther, zoneterapeut og biopat Karen Thomsen, fodplejer Annette Skovsbøl, psykolog Berit Falkenstrøm og psykoterapeut Henrik Norsker. På denne måde er de hele vejen rundt, fra top til tå, inderst til yderst.

Karen Thomsen, som blev en del af teamet i 2012, har haft klinik i hjemmet i Horsens siden 1994, men da muligheden bød sig, og de praktiske foranstaltninger i hjemmet var på plads, sprang hun til.

“Det har altid været mit ønske at være i et fællesskab rent professionelt, men det har været af praktiske årsager, i forhold til mine børn, at jeg har haft det derhjemme. Men da de rykker ud, så bliver jeg ligesom sat fri, og kort tid efter får jeg så en forespørgsel fra Gina, om jeg har lyst til et klinikfællesskab”, fortæller Karen, og uddyber “Der er nogle styrker og ressourcer i et fællesskab. Det at kunne spare med hinanden og få forskellige indfaldsvinkler.”

Alternativ iværksætter

Når man nævner ordet iværksætter, så er det første de fleste tænker på nok ikke en zoneterapeut eller fodplejer, men ikke desto mindre er de ligeså meget iværksættere, som to brødre der finder på at sælge legetøj over nettet, eller to kammerater som vil forebygge højresvingsulykker med dynamisk lys. De fik blot en anden ide og sprang ud fra en anden klippe.

“Jeg er jo gammel iværksætter, jeg startede som iværksætter og fik iværksætterydelse da jeg åbnede klinik i 1994. Jeg lavede en forretningsplan og blev godkendt. Jeg var på et iværksætterkursus, hvor jeg både havde revision, jura og reklame.” Fortæller Karen.

For Karen Thomsen har det, at skulle tage penge for sine ydelser, været en irritation. Det var ikke pengene der drev hende, men ønsket om at hjælpe. I dag ser hun på det som en energiudveksling mellem hende og klienterne.

“Det er en nødvendig onde at skulle tage penge for det, der er er ikke så meget at gøre ved det.” Siger Karen.

Energi

Karen Thomsen har på ingen måde fortrudt, at hun i sin tid flyttede klinikken ned på Nørregade, det har været positivt både på den personlige og arbejdsmæssige front. Klienterne strømmer for tiden til, hvilket Karen Thomsen dog også påpeger, har personlige årsager til grund.

“Jeg er i meget bedre flow med det hele. Det er energiarbejde, vi arbejder med. Jeg har oplevet i løbet af min tid som alternativ behandler, at hvis jeg energimæssigt er faldende, så viser det sig også i tilgangen af klienter. Når der ikke er så meget energi at give af, så kommer der heller ikke så mange”

Karen påpeger, at hendes kollegaer indenfor det alternative oplever det samme.

Og det er vel i og for sig gældende for de fleste iværksættere, som har en drøm de brænder for – hvis energien ikke er der til at udleve den, så sker der heller ikke noget. Kunderne køber ikke din hjemmeside, investoren smider ikke penge i dit projekt, hvis du energimæssigt kører på lavt blus og ikke giver dig 100%.

Synlighed

Som iværksætter er synlighed vigtig – det er vigtigt at nå ud til kunderne i den hårde konkurrence. Det samme gælder for alternative (iværksættere) behandlere. Det er vigtigt, at de er synlige og gør opmærksomme på sig selv, så de når ud til de mulige klienter, som kunne have behov for deres hjælp.

Gina benytter de sociale medier hyppigt til at nå ud til klienterne med, hvorimod det for Karen stadig mest er mund til mund metoden, men hun håber på snart at blive mere synlig på de sociale medier. Beliggenhedsmæssigt havde Gina også forsøgt at blive mere synlig, hun søgte om at få et skilt op på muren ude på Nørregade, men det fik hun ikke lov til. Begrundelsen var, at det ikke passede til bygningen.

På sigt ønskes der også mere fokus på SundhedsHusets synlighed online. Ideen er, at behandlerne skriver positive historier og lægger dem op på SundhedsHusets facebookside, derigennem kan de sprede budskabet om SundhedsHuset og det de kan tilbyde klienterne.

Her på vistartersgu.dk kan vi kun skrive under på, at fokus på den gode historie er en rigtig god måde at komme ud med sit budskab på og skabe opmærksomhed.
Vi ønsker SundhedsHuset held og lykke med den fremtidige synlighed online og hvad ellers fremtiden bringer.

Et sundhedsteam af alternative iværksættere
bubble