Flere blomster i byrummet

Byblomst har ramt lige ned i en aktuel debat om biodiversitet og bæredygtighed. I øjeblikket er virksomheden med i udskilningsløbet til Iværksætterprisen.

Først var de to, og nu er de tre. Det går godt for Byblomst, der vil hjælpe kommuner og boligforeninger med at få flere blomster og stauder på de grønne arealer. Virksomheden blev stiftet i januar i fjor af Mette Bue Lorentzen og Hanne Bach Søgaard, der har uddannelsesmæssige baggrunde som henholdsvis antropolog og jordbrugsteknolog. Mette er vokset op på et gartneri, og Hanne har mere end 22 års erfaring med etablering og vedligeholdelse af staudebede. Nu har de to fået følgeskab af Christina Dolleris, der er have- og parkingeniør. Hun startede i virksomhedspraktik, der siden blev vekslet til ansættelse med løntilskud, og den 1. juli er det planen, at hun skal fastansættes i virksomheden.

Idégrundlag med afsæt i aktuel debat

Det har hjulpet på væksten, at Byblomst har et produkt på hylden, der passer som fod i hose til den højaktuelle debat om biodiversitet og insektdød. For virksomheden har specialiseret sig i at etablere bæredygtige anlæg med blomstrende stauder, der er guf for bier, sommerfugle og andre nyttedyr. Samtidig er de færdigetablerede bede i grove træk vedligeholdelsesfri og en fryd for øjet, foråret, sommeren og sensommeren igennem.

– Der var en her fra FÆNGSLET, der bemærkede, at det var som at se på et meget langsomt fyrværkeri. For det ene øjeblik er det den ene farve og struktur, der dominerer, og få uger senere er det en anden, siger Hanne Bach Søgaard.

Byblomst har etableret et bed i rundkørslen foran FÆNGSLET, hvor de selv holder til i Kontorfællesskabet 2. Øst. Da VI STARTER SGU besøger Hanne, Mette og Christina, er det mørke tulipaner, der dominerer i bedet, mens andre vækster står på spring for at folde blomsterne ud, når jordtemperaturen lige får et par grader opad.

Vil gerne tidligt i spil

“Vi vil helst plante i den jord, der er naturligt til stede, fordi det giver den beplantning, der naturligt hører til i området.”

Det første leveår har været lærerigt. Virksomheden har etableret bede fra fire til 700 kvadratmeter, og kunderne er fundet over det meste af Jylland og Fyn. De fleste ordrer er fundet gennem såkaldt koldt kanvas, hvor Mette eller Hanne har ringet til kommunerne med salgstalen parat. Heldigvis har de haft et budskab, som de fleste kommuner har kunnet se et potentiale i.

– De fleste kommuner er meget optagede af at øge biodiversiteten i de områder, de har ansvaret for. Og de vil også gerne nedbringe behovet for ukrudtsbekæmpelse. Vi kan hjælpe med begge dele, siger Mette Bue Lorentzen.

Men der er også brug for mere oplysning til kommunerne, for Byblomst vil gerne tidligt i spil, når grønne områder skal etableres.

– Vi vil helst plante i den jord, der er naturligt til stede, fordi det giver den beplantning, der naturligt hører til i området og passer til den naturlige fauna, siger Hanne Bach Søgaard.

Muld begrænser udvalget

Mange kommuner vælger at skrælle det øverste lag jord væk til deponering og hælde muld på. Fordi vanetænkningen går på, at næringsrig jord altid er bedst at plante i. Det er bare ikke særlig bæredygtigt. Næringsrig jord giver samtidig øget konkurrence fra græs og ukrudt, når blomster og stauder fra Byblomst kommer i jorden. Det betyder, at man bliver nødt til at vælge nogle stærkere planter. De kan nok give nektar til bier og sommerfugle, men det er ikke sikkert, at netop de planter kan levere føde til eksempelvis sommerfuglelarver.

– Insekter søger hen, hvor de kan finde føde og lægge æg. Netop sommerfugle kan være på udkig efter helt bestemte planter, og der opnår vi størst succes, hvis vi planter noget, der hører naturligt til i området, siger Hanne Bach Søgaard.

Målet er altid at lave en dynamisk beplantning, der tager udgangspunkt i de aktuelle jordbundsforhold. En beplantning, der enten klarer vinteren eller sår sig selv igen år efter år. Det er altid en individuel opgave, hvor Byblomst først vurderer det område, der skal beplantes. For der er naturligvis forskel på, om bedet er omkranset af invasive ukrudtsarter eller en velplejet græsplæne.

Leverer planterne

“Vi vil gerne skabe en mere naturlig tilgang til ukrudt. Mælkebøtter er jo dybest set også stauder …”

Hverken Mette, Hanne eller Christina sætter planterne hos kunderne. Byblomst sammensætter en beplantning, der stemmer overens med jordbundsforhold, nærliggende natur, planternes indbyrdes ”forhold” og kundens ønsker til farver, højde og drøjde på bedet. Byblomst leverer planterne fra det gartneri i Solbjerg, de samarbejder med. Planterne kommer i plantekasser med plads til 18 planter sammen med en særlig rive, der kan bruges til at sikre den rette afstand mellem planterne. Derudover følger en manual til det specifikke bed, der viser hvordan bedet skal passes i det første år.

Det er meget pædagogisk, så både skolebørn og pensionister kan sætte planterne korrekt. Så hvis eksempelvis en boligforening vil lave et planteprojekt for beboerne, kan alle være med.

– Vi skriver også i manualen, hvilke typer ukrudt der er velkomne, og hvilke typer, man skal passe på. Vi vil gerne skabe en mere naturlig tilgang til ukrudt. Mælkebøtter er jo dybest set også stauder, og der sker ikke noget med lidt ukrudt, hvis det bare ikke dominerer bedet, siger Hanne Bach Søgaard.

Men Byblomst slipper ikke helt ansvaret, selvom det er andre, der planter og vedligeholder bedet.

– Vi holder kontakt med vores kunder det første år, og enten tager vi selv forbi bedet, når vi er på de kanter, eller også beder vi dem om at sende et billede, så vi kan se, om alt udvikler sig, som det skal, siger Mette Bue Lorentzen.

Iværksætterprisen

Byblomst deltager i konkurrencen om årets iværksætterpris, der uddeles af Business region Aarhus ved et storstilet arrangement den 23. maj. Der uddeles i alt tre priser under overskrifterne ”effektivitet”, ”livskvalitet” og ”bæredygtighed”. Byblomst er i sagens natur deltager under den sidste overskrift. Oprindelig var 115 østjyske virksomheder tilmeldt, og de blev siden reduceret til 50. Af de 50 var 14 tilmeldt under ”bæredygtighed”. I sidste uge blev de 14 til syv, og Byblomst er stadig med. I denne uge finder de formentlig ud af, om de er med i finalen. VI STARTER SGU krydser fingre.

Du kan læse mere om Byblomst på hjemmesiden.

Hanne, Mette og Christina fra Byblomst.
bubble