Fra Newcastle, Brighton og Washington til Horsens

Karina har styr på det engelske sprogs finere finesser. I sommer sprang hun ud i iværksætteriet, og det går allerede så godt i KHB Sprog og Tekst, at hun kan leve af det.

CV’et kræver tre sider, selvom hun ikke nævner eventuelle sommerferiejob i købmandens flaskeindlevering med ét ord. 51-årige Karina Hagstrøm Bucholtz har været vidt omkring, siden hun i 1987 begyndte på en uddannelse som korrespondent i engelsk og tysk på Handelshøjskolen i Aarhus.

“Jeg er udstyret med en ret god 3D-forestillingsevne, når jeg læser tekniske specifikationer”

Et udvekslingsophold på University of Newcastle Upon Tyne fik afgørende betydning, for det var her, hun kom i kontakt med ingeniører fra virksomheden NEI Parsons Limited. Den skrantende virksomhed havde indledt et joint venture med tyske ABB, og de skulle have bunker af tekniske tegninger på turbinegeneratorer oversat fra tysk til engelsk. Karina blev kontraktansat i et år, og det vækkede en særlig sproglig passion.

– Jeg er udstyret med en ret god 3D-forestillingsevne, når jeg læser tekniske specifikationer. Samtidig havde jeg ingeniørerne siddende lidt nede ad gangen, så jeg kunne hele tiden konsultere med dem og blive klogere. Det var en spændende og lærerig tid, siger Karina.

Fra Newcastle til Brighton …. Og USA

Hun mødte også sin første mand i Storbritannien, og de bosatte sig siden i badebyen Brighton på Englands sydkyst. Hun levede af at undervise i engelsk og studieteknik på et privat college for ikke-uddannelsesparate. Karina byggede samtidig mere erhvervssprog på sin uddannelse og tog en cand.ling.merc. i engelsk fra Handelshøjskolen i Aarhus som fjernundervisning.

“Det var noget mere laid back end Storbritannien, så det var en sjov oplevelse at få med”

Hun blev færdig i 1997, men allerede i 1999 drillede videbegærligheden igen. Hun var blevet mor i 1997, og da Storbritannien ikke har helt de samme traditioner for dagpleje og vuggestuer som Danmark, var hun blevet hjemmegående. Tiden mellem bleskift og grødkogning kunne lige så vel blive brugt fornuftigt.

Hun uddannede sig de følgende par år i jura til ”legal executive”, og arbejdede siden for et større advokatfirma i Brighton. Arbejdet bestod blandt andet i at udarbejde procesdokumenter i komplekse sager, forhandling, mødeledelse, planlægning m.v. Hun fik også lejlighed til at procedere i retten.

På privatfronten blev hun både skilt og mødte kærligheden igen. Da hendes nye kæreste skulle udstationeres i USA, valgte hun at rejse med. De boede i USA’s nordvestligste hjørne (hvis man regner Alaska fra), i staten Washington. Karina fortsatte med juraen og fik arbejde i et amerikansk advokatfirma.

– Det var noget mere laid back end Storbritannien, så det var en sjov oplevelse at få med, siger Karina.

Hjem til Danmark

Efter tre år gik forholdet i opløsning, og hun stod ved endnu en skillevej. Skulle hun flytte tilbage til Storbritannien, eller skulle hun tage springet og flytte helt tilbage til Danmark, hvor hun ikke havde boet i tyve år?

Hun tog en snak med sin søn, der boede hos eksmanden i Brighton. Sønnen syntes, at Karina skulle vælge Danmark, og så ville han følge efter, når skolegangen var ovre.

Hun valgte i første omgang Horsens, fordi hendes bror boede her. Et job som gymnasielærer fik hende dog snart til Skjern, men hun havde forelsket sig så meget i Horsens, at hun efter nogle år på den vindomsuste vestkyst flyttede tilbage og blev pendler. Først pendlede hun til Skjern, før hun i sommeren ’15 blev ansat i det aarhusianske advokatfirma DELACOUR. Her arbejdede hun atter med translatøropgaver i en sekretærfunktion, der dog efter et par år stod til at blive nedlagt i omstruktureringer.

Springet ud som iværksætter

Hun stod atter ved en skillevej, og denne gang blev det uden den store tøven iværksætteriet, hun kastede sig over. Hun var færdig hos DELACOUR den 30. juni, og dagen efter var forretningsplan og cvr.nr. klar for KHB Sprog og Tekst.

– Jeg startede i juli, fordi så kunne jeg begynde med at holde delvis fri. Jeg kunne godt regne ud, at der næppe ville blive meget ferie, når jeg først var i gang. Men jeg havde allerede sået nogle frø, da det blev august, siger Karina.

Hun brugte juni og juli til at sende e-mails ud til virksomheder, der var interessante for hendes forretning, og hun fulgte enkelte henvendelser op med telefonopkald. Men der var ikke meget ”kold kanvas” eller revolutionære metoder over markedsføringen. Hun skrev egentlig bare lidt om sin baggrund, og hvad hun kunne hjælpe med. Kunderne begyndte at henvende sig i august måned. Efter mindre end et halvt år er virksomheden blevet hendes levebrød. Hun kan allerede leve af det.

Ingeniørsprog er en favoritopgave

“Det kræver et særligt mindset at være iværksætter, og der er områder af mit arbejdsliv, som jeg ikke så let kan vende med mine lønmodtagervenner. Der er bare en anden genklang hos andre iværksættere”

KHB Sprog og Tekst tilbyder tolkebistand, oversættelser og undervisning. Sidstnævnte er særlig rettet mod erhvervslivet, når ansatte skal klædes på – eksempelvis til forhandlingssituationer.

På oversættelsesdelen kan Karina oversætte fra dansk, svensk, norsk og tysk til engelsk, ligesom hun også gerne oversætter fra engelsk til dansk. Ingeniørsprog og jura er hendes specialer, og førstnævnte er stadig en kærkommen udfordring.

– Jeg er lidt af en nørd med sproget, og når det kommer til ingeniørsprog, skal jeg tit ud og finde ordforrådet. Det er altid en fed udfordring, siger Karina.

Hun har fundet sig godt til rette i Horsens, og målrettet netværksarbejde har hjulpet en del. Senest har hun meldt sig ind i Business Horsens.

– Et godt netværk er vigtigt, fordi det kan kaste nye kunder af sig – men selve fællesskabet betyder også noget. Det kræver et særligt mindset at være iværksætter, og der er områder af mit arbejdsliv, som jeg ikke så let kan vende med mine lønmodtagervenner. Der er bare en anden genklang hos andre iværksættere, siger Karina Hagstrøm Bucholtz.

Du kan følge med i Karinas forretning på Facebook, hvis du giver et like.

bubble