Funding: Branche- og områdespecifikke fonde

Fakta om fonde

Kort fortalt kan fonde være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. En fond er en såkaldt selvejende institution og ingen person udenfor fonden har ejendomsretten til fondens formue. En fond har et sæt vedtægter, der beskriver fondens formål mv. Fonden kan anskaffe rettigheder og indgå forpligtelser, hvilket egentlig betyder at en fond er en selvstændig enhed.

Vi har lavet en række artikler som handler om relevante fonde, der opererer indenfor forskellige fag og områder. Arbejder du indenfor et bestemt område eller branche, kan du måske i denne artikel finde en fond som passer præcis til dig. 

Nordisk Computerspilprogram

Dette program har til formål at fremme nye kreative projekter som handler om udvikling af nordiske computerspil til børn og unge. Dermed er fondens formål at styrke nordens position som en væsentlig leverandør af computerspil af høj kvalitet globalt. Her udregner man støtten som tilskud på op til 75% af de omkostninger man har i forbindelse med et specifikt projekt (dog mindst 100.000 og højst 600.000 kr.) Hvis du er en uafhængig spilproducenter eller virksomheder i norden kan du søge om støtte. Ansøgningsfrister kan ses løbende på programmets hjemmeside hvor du også kan hente ansøgningsskemaet og retningslinjer for ansøgning.

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond er stiftet for at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftsindustri. Det foregår via økonomisk støtte til teknologi- og produktudvikling, virksomheds-etablering og -udvikling og til andre typer af initiativer med ovennævnte fokus. Du kan ansøge løbende og ansøgningerne behandles løbende.

Du kan få råd og vejledning fra fondens administration i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning.

Læs mere og find ansøgningsskemaet her

Forebyggelsesfonden

Forebyggelsesfonden støtter projekter, der forebygger/forhindrer fysisk og psykisk nedslidning. Hvis man eksempelvis som privat virksomhed vil gøre noget for medarbejdernes trivsel ved at øge bevidstheden om risikoen ved usund livsstil eller vil forbedre arbejdsmiljøet. Der kan gives op til 50% i støtte dox max. 50.000 kr. Find yderligere oplysninger her

E.R. Rasmussens Fond

Denne fond har til formål at hjælpe eller støtte tiltag eller udvikle nyttige opfindelser indenfor håndværk, handel, industri, gartneri, landbrug og fiskeri. Støtten tager form af lån som er såkaldt rentelettede uden sikkerhedsstillelse til blandt andet virksomheder. Lån kan lyde på op til 250.000 kr. og denne fond disponerer over ca. 1 mio. kr. årligt. Læs mere om E.R. Rasmussens Fond

Læs de øvrige artikler om fonde

Over det næste halve år, vil der hver måned komme en ny artikel om funding indenfor nedenstående emner. Klik her for at læse de allerede udgivne artikler.

  • Branchespecifikke fonde
  • Energi, bæredygtighed og grønne løsninger
  • Innovation, viden og uddannelse
  • Vækst og eksport
  • Teknologi og kommunikation
  • EU Funding
bubble