Funding: Innovation, viden og uddannelse

Fakta om fonde

Kort fortalt kan fonde være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. En fond er en såkaldt selvejende institution og ingen person udenfor fonden har ejendomsretten til fondens formue. En fond har et sæt vedtægter, der beskriver fondens formål mv. Fonden kan anskaffe rettigheder og indgå forpligtelser, hvilket egentlig betyder at en fond er en selvstændig enhed.

Denne artikel er den næste i rækken af artikler som gennemgår relevante fonde, der opererer indenfor forskellige fag og områder, og som du måske kan få fingrene i, hvis der er et match imellem din virksomhed og fondens formål og betingelser.  

InnoBooster

InnoBooster-programmet er et tiltag fra Innovationsfonden, som investerer op til 5 mio. kr. i nye perspektivrige ideer hos iværksættere samt små og mellemstore virksomheder. Programmet har stort fokus på innovative start-ups, og vil i deres nye program der starter til august investere i start-ups som har innovative udviklingsidéer.

Læs om retningslinjerne for at deltage i det kommende InnoBooster program

Industriens Fond

Denne fond støtter projekter og initiativer som kan kategoriseres indenfor 3 overordnede områder; kompetencer og viden, iværksætteri og virkelyst samt åbenhed og internationalisering. Fonden uddeler årligt omkring 100 mio. kr. til projekter som har til formål at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Konkurrenceevne er et afgørende element for dansk industri og erhvervslivs fremtidige succes. Det har betydning at udenforstående kan benytte sig af den viden og de resultater der kommer ud af projekterne.

Første step er at udfylde det elektroniske ansøgningsskema som du finder her

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond har til formål at hjælpe projekter som fremmer erhvervslivet med over 10-15 mio. kr. årligt. Det betyder at de giver støtte til virksomheder, som netop har betydning for erhvervslivet. Desuden støtter de også såkaldte lovende projekter med et kommercielt perspektiv, begge dele i form af garanti, tilskud eller lån. Man skal udforme en ansøgning og næste ansøgningsfrist i 2015 er 1. oktober.

Find ansøgningen til Thomas B. Thriges Fond

Familien Hede Nielsens Fond

Fonden støtter studier og arbejde i udlandet samt projekter med kulturelle, sociale, videnskabelige, uddannelsesmæssige formål og fremme af handel og industri. Fonden uddeler også legater som varierer fra små beløb til beløb på over 1 mio. kr. Denne fond har ingen ansøgningsfrist, ansøgninger modtages løbende. Ansøgningen er en PDF-fil på max. 1 Mb og max 10 sider som fremsendes pr. mail. Du skal søge fonden i god tid, helst 6 måneder før.

Læs mere om hvordan du ansøger Familien Hede Nielsens Fond

Nordea Iværksætterfond

Denne fond yder finansiering til nystartede virksomheder, der ejes helt eller delvist af en iværksætter og har til formål at finansiere innovative forretningsidéer med fokus på produktion, markedsføring, retsbeskyttelse og udvikling. Forretningsidéen som skal have et stort forretningspotentiale og tage udgangspunkt i et produkt eller en service skal indeholde en form for teknologisk fornyelse og/eller en unik forretningsmodel. Fonden modtager ikke ansøgninger konstant, men hold øje med sitet hvor ansøgningsåbninger annonceres løbende. Ansøgning sker via et online ansøgningsskema.

Læs mere om Nordea Iværksætterfond

Alexander Foss Industrifond

Fonden er lidt atypisk ift. andre fonde, da den har fokus på tidlige faser i produkt- og virksomhedsudviklingen, som ikke normalvis er nemt at få støtte til. Hos andre investorer og fonde. Formålet er at hjælpe iværksættere og med at udvikle løsninger, som fremmer nytænkning indenfor teknologi og som har potentiale for kommerciel udvikling. Der er tale om legater på omkring 30.000 – 100.000 kr.

Læs mere om Alexander Foss Industrifond og hvordan du ansøger

Læs de øvrige artikler om fonde

Til og med december vil der hver måned komme en ny artikel om funding indenfor nedenstående emner. Klik her for at læse de allerede udgivne artikler.

  • Branchespecifikke fonde
  • Innovation, viden og uddannelse
  • Energi, bæredygtighed og grønne løsninger
  • Vækst og eksport
  • Teknologi og kommunikation
  • EU Funding
bubble