Funding: Teknologi og kommunikation

Fakta om fonde

Kort fortalt kan fonde være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. En fond er en såkaldt selvejende institution og ingen person udenfor fonden har ejendomsretten til fondens formue. En fond har et sæt vedtægter, der beskriver fondens formål mv. Fonden kan anskaffe rettigheder og indgå forpligtelser, hvilket egentlig betyder at en fond er en selvstændig enhed.

Denne artikel er den næste i rækken af artikler som gennemgår relevante fonde, der opererer indenfor forskellige fag og områder, og som du måske kan få fingrene i, hvis der er et match imellem din virksomhed og fondens formål og betingelser.

Har du en forretningsidé med potentiale? Insero Horsens Fonden

Den lokale Horsens fond, Insero Horsens Fonden, støtter iværksættere med risikovillig kapital og specialiseret rådgivning inden for energi og IT. Samtidig har Insero Horsens Fonden et stort netværk af samarbejdspartnere, vidensmiljøer og investorer som kan hjælpe de iværksættere, som fonden investerer i.

Energi Horsens Fonden investerer primært i iværksættervirksomheder, udviklingsprojekter, udviklingsmiljøer og i lokale initiativer inden for uddannelse, sport og kultur. Fonden har særligt fokus på virksomheder der opererer indenfor IT- og kommunikationsteknologier. Fondens formål er at skabe vækst og udvikling i lokalområdet, som omfatter området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.

Hvis fonden vælger at investere i din virksomhed, kan du få adgang til følgende:

 • Risikovillig kapital
 • Specialiseret rådgivning
 • Et attraktivt netværk
 • Potentielle samarbejdspartnere
 • Living labs og udviklingsprojekter

Læs mere om Insero Horsens Fonden

Nordea Iværksætterfond

Denne fond yder finansiering til nystartede virksomheder, der ejes helt eller delvist af en iværksætter og har til formål at finansiere innovative forretningsidéer med fokus på produktion, markedsføring, retsbeskyttelse og udvikling. Forretningsidéen, som skal have et stort forretningspotentiale og tage udgangspunkt i et produkt eller en service, skal indeholde en form for teknologisk fornyelse og/eller en unik forretningsmodel. Fonden modtager ikke ansøgninger konstant, men hold øje med sitet hvor ansøgningsåbninger annonceres løbende. Ansøgning sker via et online ansøgningsskema.

Læs mere om Nordea Iværksætterfond

Alexander Foss Industrifond

Fonden er lidt atypisk ift. andre fonde, da den har fokus på tidlige faser i produkt- og virksomhedsudviklingen, som ikke normalvis er nemt at få støtte til, hos andre investorer og fonde. Formålet er at hjælpe iværksættere og med at udvikle løsninger, som fremmer nytænkning indenfor teknologi, og som har potentiale for kommerciel udvikling. Der er tale om legater på omkring 30.000 – 100.000 kr.

Læs mere om Alexander Foss Industrifond og hvordan du ansøger

Støtteprogram for Informations- og Kommunikations-Teknologi

Denne fond hører under Forsknings og Innovationsstyrelsen og har til formål at understøtte EU’s overordnede initiativ, der satser på at skabe en åben og konkurrencedygtig europæisk digital økonomi der fokuserer på forskning indenfor kommunikations- og informationsteknologier. Samtidig er der fokus på anvendelse af IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) til at udvikle den økonomiske vækst indenfor de nævnte områder. SMV’er, offentlige institutioner, og større virksomheder har mulighed for at ansøge.

Læs mere om denne mulighed og andre støttemuligheder hos Forsknings- og Innovationsstyrelsen:

Læs de øvrige artikler om fonde 

Til og med december vil der hver måned komme en ny artikel om funding indenfor nedenstående emner. Klik her for at læse de allerede udgivne artikler.

 • Branchespecifikke fonde
 • Innovation, viden og uddannelse
 • Energi, bæredygtighed og grønne løsninger
 • Vækst og eksport
 • Teknologi og kommunikation
 • EU Funding
bubble