Funding: Vækst og eksport

Fakta om fonde

Kort fortalt kan fonde være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. En fond er en såkaldt selvejende institution og ingen person udenfor fonden har ejendomsretten til fondens formue. En fond har et sæt vedtægter, der beskriver fondens formål mv. Fonden kan anskaffe rettigheder og indgå forpligtelser, hvilket egentlig betyder at en fond er en selvstændig enhed.

Som en del af artikelrækken om nationale fonde der kan være relevante for dig som iværksætter, kommer dette indlæg som handler om hvordan man med fokus på vækst og/eller eksport kan ansøge om midler til at opnå dette.

Nordic Innovation

Dette er en fond som støtter projekter der har til formål at fremme innovation i Norden. Det er tanken at alle der arbejder koncentreret med innovation kan søge om støtte. Dette program er opdelt i forskellige temaer som løbende annonceres, men der modtages også ansøgninger uden for de fastlagte temaer. Projekterne skal have deltagere fra mindst 3 og helst 5 nordiske lande. Programmet har specielt stor fokus på iværksættere. 

Læs mere om Nordic Innovation 

Karl Pedersen og hustrus Industrifond

Fonden uddeler hvert år et millionbeløb ud til projekter, der gavner eksport og innovation. Fonden støtter samtidig aktiviteter og projekter, der styrker innovation af produkter med eksportpotentiale og dansk industrieksport. Fonden støtter projekter, der på samme tid er nyskabende og støttes af flere virksomheder plus sikrer en bred formidling af de resultater der kommer frem i projektet.

Læs mere om Karl Pedersen og hustrus industrifond

Eurostars

Eurostars er en fond som blandt andet støtter udvikling af innovative produkter, med potentiale til at give små og mellemstore virksomheder konkurrencemæssige fordele på de internationale markeder. Derfor støtter programmet såkaldte transnationale projekter som har partnere fra mindst to europæiske lande. Eurostars fonden har et samlet budget på 1,1 mia EUR og støtter typisk med 10-15 mio. kr. over en periode på 2-3 år. Et projekt gennemføres typisk af 2-3 SMV’ere og en videninstitution.

Læs mere om Eurostars

Læs de øvrige artikler om fonde

Over det næste halve år, vil der hver måned komme en ny artikel om funding indenfor nedenstående emner. Klik her for at læse de allerede udgivne artikler.

  • Branchespecifikke fonde
  • Energi, bæredygtighed og grønne løsninger
  • Innovation, viden og uddannelse
  • Vækst og eksport
  • Teknologi og kommunikation
  • EU Funding
bubble