Hjælp til EU-støtte

Der findes en del EU-støtteordninger for iværksættere, men de kan være svære at overskue. Det skal en workshop råde bod på.

Den 23. maj fra 14 til 17 inviterer CDEU (Central Denmark EU Office – Midtjyllands EU-kontor) til workshop om EU-støtteordninger for iværksættere. Det foregår i lokale 3.03 i Vitus Bering Innovation Park.

iFacilitator

Formålet med workshoppen er at give information omkring EU’s programmer og om, hvilke kriterier en virksomhed skal opfylde for at opnå EU-støtte. CDEU’s egen erhvervskonsulent, Sarah Eline Hansen, vil således stå for et oplæg om CDEU’s erhvervsforløb kaldet iFacilitator. Konsulentvirksomheden Innovayt vil fortælle om iværksættervirksomhedernes muligheder i særligt EU’s Horizon 2020-program, mens Væksthus Midtjylland vil fortælle om, hvordan den enkelte iværksættervirksomhed kan få hjælp med kommercialisering af opfindelser og nye forretningskoncepter.

Individuel rådgivning

Der vil også, efter workshoppens afslutning, være mulighed for en individuel rådgivning, hvor eksperter på området vil vurdere mulighederne for, om den enkelte iværksættervirksomheds innovative idé matcher EU’s programmer og dermed har mulighed for at opnå EU-støtte.

Partnerskab med Væksthus Midtjylland

Det nye initiativ med fokus på iværksættere sker i partnerskab med Væksthus Midtjylland ved at tilpasse, markedsføre og samtænke eksisterende ordninger til målgruppen. Væksthus Midtjylland har allerede et eksisterende program for iværksætteri, som er et rådgivningsprogram for nye/unge virksomheder, samt finansieringsmuligheder til ansøgningsskrivning til EUs programmer. Det er således oplagt at fokusere og samtænke disse ordninger med de ordninger, som CDEU eksempelvis allerede tilbyder SMV’er.

Du kan læse hele programmet på dette link, og hvis du vil deltage, skal du sende en mail til Tine Lai Andersen på tla@centraldenmark.eu – senest den 17. maj.

bubble