Iværksætteri, der gør en forskel

”Mind Your Own Business” er tilbage i Horsens og efterlyser frivillige venturepiloter til de næste otte måneders arbejde med mikro-iværksætteri for unge drenge. Det tager for alvor fart i november.

”Mind Your Own Business” er overskriften på et udviklingsprogram for etniske minoritetsdrenge i alderen 13-17 år, finansieret af Trygfonden. Ideen er at lade iværksætteri give de unge blod på tanden i forhold til uddannelse, sociale relationer og arbejdsmarkedet, der venter. De skal lære glæden ved at skabe noget i fællesskab.

Mikrovirksomheder

I samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige venturepiloter får drengene – under trygge rammer – ansvaret at etablere og drive en mikrovirksomhed i de små otte måneder, projektet varer. Hvad mikrovirksomheden skal indeholde eller producere er helt op til drengene selv. Det kan være et kulturelt arrangement, eller det kan være mere håndgribelige produkter som merchandise, caps, drikkedunke m.v. Egentlig er der ikke nogen foruddefinerede begrænsninger – det er i høj grad op til drengene selv. Denne udvikling foregår netop nu, i september og oktober måneder.

Drengene arbejder sammen i et team fra idé til produktudvikling, produktion, markedsføring og salg. Undervejs deles drengene op i afdelinger, der eksempelvis arbejder med henholdsvis produktion, økonomi, kommunikation og salg.

Projektet gør en forskel

Siden 2010 er der gennemført 28 mikrovirksomhedsforløb i udsatte boligområder rundt om i Danmark. Eksterne evalueringer herfra viser, at drengene får meget ud af det. Drengene fortæller, at de oplever et øget ordforråd, en forbedret selvtillid i skolen og bedre karakterer i fag som dansk, engelsk og matematik. Samtidig forbedres de sociale kompetencer, og drengene bliver bedre til at lytte og respektere andres argumenter og holdninger.

Mind Your Own Business har tidligere været gennemført i Horsens. Dengang resulterede det i et kulturløb i Hybenvejkvarteret – et løb, der blev gentaget året efter.

MIND YOUR OWN BUSINESS - BOSTON CUNSULTING GROUP.Drenge og mentorvirksomhed er fundet

Bo Trivsel, der står for den boligsociale udvikling i Horsens, har udvalgt drengene til dette års Mind Your Own Business i Horsens. De ti drenge i truppen er valgt ud fra deres engagement og lyst til at være med.

I år har man fundet mentorvirksomheden, der skal virke som drengenes sparringspartner. Det bliver René Kok Lyskjær fra FÆNGSLET og konsulentvirksomheden Probitas, der skal være drengenes mentor undervejs. Hans opgave bliver at mødes med drengene én gang om måneden, følge op på deres udvikling og hjælpe dem med tips og tricks til at komme videre.

Venturepiloterne, derimod, har den ugentlige kontakt til drengene, når de mødes for at arbejde videre med projektet.

Krav til venturepiloterne

Det forventes, at venturepiloterne er engagerede, fokuserede og vedholdende i de otte måneder, forløbet varer. At der er en anerkendende og motiverende tilgang til samarbejdet med drengene, og at der lægges vægt på at sparre med og inspirere drengene, så de kan yde deres bedste.

Der er ikke særlige krav til venturepiloternes uddannelses- eller erhvervsmæssige baggrund. Men det er klart, at venturepiloter med iværksætterbaggrund af den ene eller anden slags kan bibringe forløbet ekstra knowhow og fremdrift.

Det er helt afgørende, at venturepiloterne tager ansvar – både for egen involvering og læring, men især for drengenes engagement og fokus. Det forventes, at venturepiloter kan afsætte minimum tre til fire timer to gange om måneden, når forløbet er sat i gang i november. Herudover vil der være teambuilding og planlægningsmøder i opstartsfasen, statusmøder undervejs og i forbindelse med den afsluttende Business Award.

Forløbet afsluttes nemlig med en prisuddeling til projektets bedste mikrovirksomheder. Det sker i maj måned 2017.

Du kan læse mere om projektet og melde dig som venturepilot på hjemmesiden. Giv også drengene et like på Facebook.

bubble