Iværksætteriet har det rigtig godt i Horsens

Nye tal viser, at iværksætteriet i Horsens vækster langt mere end gennemsnittet af de 12 østjyske kommuner under Business Region Aarhus.

Trods Corona fejler virketrangen intet i Horsens. Det kan aflæses direkte på nye CVR-numre, når man sorterer dødsboer, foreninger, holdingselskaber m.v. fra. Horsens Kommune har fået foretaget en opgørelse med hjælp fra virksomheden eStatistik, og resultatet er yderst positivt.

439 nye virksomheder

Trods nedgang i forbindelse med Corona og nedlukningen i marts og april, har de følgende måneder vist en yderst positiv udvikling. Særlig maj og august måneder skiller sig ud med en vækst i nye CVR-numre på hele 30%.

Hvis man ser på hele perioden marts til september og udregner et gennemsnit, er væksten i nye virksomheder 7,9 pct. Det svarer til hele 439 nye virksomheder, hvilket er 32 flere end sidste år i samme periode.

Mulige årsagssammenhænge

De mulige forklaringer er mange. Måske har hjemsendelse fra arbejdspladsen medvirket til at sætte nogle tanker i gang hos lønmodtagere med en iværksætter i maven. Måske er det en afskedigelse, der kan få en lønmodtager til kaste sig ud i livet som selvstændig. Eller måske har hele Coronakrisens usikkerhed og nedgang i arbejdsmængde været en tiltrængt tænkepause for mange, der ellers sad fast i hamsterhjulet.

Endelig har Horsens de senere år udviklet sig til en stærk iværksætterby i et samspil mellem kommunen, BusinessHorsens, Erhvervshus Midtjylland og private aktører. Netværk og kreative kontorfællesskaber har gjort det lettere at være iværksætter.

Mere end fire gange bedre end Region Midtjylland

Men det er under alle omstændigheder bemærkelsesværdigt, at Horsens Kommune klarer sig så godt, som tilfældet er. Kommunen klarer sig væsentligt bedre end gennemsnittet for de 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus. Her er gennemsnitsvæksten på nye virksomheder 3,2 pct. I hele Region Midtjylland er den på 1,8 pct. I Horsens som nævnt 7,9 pct. Det er lidt vildt!

Likemind er et af de netværk, hvor iværksættere mødes. I øjeblikket er fællesskabet dog på Corona-pause. (Foto: Anders Boll)
bubble