Lugtelektronik med stort potentiale

To VIA-studerende har udviklet IOT-teknologi der kan advare om lugtgener fra byens nedgravede affaldscontainere. Bacheloropgaven er nu en virksomhed på udkig efter investorer.

Da 23-årige Edoardo Nikolov fra Bulgarien og 29-årige Cristian Russu fra Moldavien skulle lave bacheloropgave på VIA-studiet, skulle der lokalisere et problem, der kunne udvikles en løsning til. De var i kontakt med Horsens Kommune, der havde oplevet problemer med lugtgener fra de nedgravede affaldscontainere i midtbyen. I perioder var de planlagte tømninger ikke tilstrækkelige, fordi lugten steg op og generede områdets beboere. I andre perioder var de planlagte tømninger tilstrækkelige, men det var svært at forudsige, hvornår der var behov for ekstra tømninger. Temperaturen havde noget at sige, men der var også en række ubekendte variabler i det regnestykke.

Energibesparende elektronik

“Vi skabte en såkaldt IOT-enhed, der ved hjælp af tre forskellige gassensorer kan registrere de mest almindelige former for stank fra husholdningsaffald”

I en tid, hvor der skal effektiviseres på alle parametre – både af hensyn til omkostninger og CO2-regnskab – gav det god mening med et stykke elektronik, der kunne indberette lugtgener, før de blev et reelt problem.

– Det var et spændende problem, som vi kunne løse. Vi skabte en såkaldt IOT-enhed, der ved hjælp af tre forskellige gassensorer kan registrere de mest almindelige former for stank fra husholdningsaffald og sende værdierne til en platform på internettet, hvor de kan behandles og sendes videre til en eksisterende platform i kommunen, siger Edoardo Nikolov.

Internet of things

IOT står for Internet Of Things og er en fællesbetegnelse for elektroniske enheder, der med meget begrænset strømforbrug kan overvåge og sende oplysninger til eksisterende netværk – enten gennem mobilnetværket eller gennem et lokalt, selvstændigt, trådløst netværk. Ideen er, at de kan fungere i meget lang tid med hvad der svarer til et almindeligt mobilbatteri. Kommunikationen er envejs, da enheden blot sender oplysninger, når behovet opstår. Den kan f.eks. sende en besked, når den er ved at løbe tør for strøm, eller den kan nøjes med at sende, når værdierne er over et fastsat niveau – eller blot sende statusrapporter med den frekvens, der ønskes.

Lugtprognoser

Edoardo og Cristian udviklede enheden og programmerede en internetplatform, der kunne behandle de værdier, enheden sendte. Ideen er, at man kan forudsige lugtgener, før de opstår – alene ved at måle værdierne for nogle af de gasser, husholdningsaffaldet udskiller. Det vil give produktet en ekstra værdi for eksempelvis store turistområder eller udlejningssommerhuse. For nok kan det være træls for Horsens Kommune at have vrede borgere i røret, når den friske luft i gaden ikke er så frisk længere, men i turistområder, hvor lugtgener kan koste kunder og dårlig omtale på Tripadvisor, kan det være en ekstra god idé at forudsige lugten, før den opstår. En sommerhusudlejer kan også holde øje med lugten fra skraldespanden i den anden ende af landet, så forventningsfulde lejere ikke mødes af en stinkende mødding og masser af fluer. Målet er altså at kunne forudsige lugten, før den opstår – ved at koble udskillelsen af gasser med vejrliget og andre variabler. En lugtprognose.

– Vi er ikke helt der endnu, for vi skal først have et større datagrundlag at arbejde med, men det er der, vi skal hen, siger Cristian Russu.

Karsten Leth fra Business Horsens, nu Erhvervshus Midtjylland, hjalp med ved undfangelsen af Runik Solutions.

Karsten Leth fra Business Horsens, nu Erhvervshus Midtjylland, hjalp med ved undfangelsen af Runik Solutions.

Væsentlig opbakning fra Business Horsens

Edoardo og Cristian kunne godt se et potentiale i produktet – måske især under lidt varmere himmelstrøg. Så de slog et smut omkring naboen Business Horsens, der også hører til i Vitus Bering Innovation Park. Iværksætterrådgiver Karsten Leth var fyr og flamme.

– Karsten sagde, at vi skulle se at få etableret et selskab i en fart. Muligheden for at etablere sig som IVS for én krone sang på sidste vers, men han skulle nok hjælpe os med papirarbejdet. I løbet af få dage var Runik Solutions IVS en realitet. Det var virkelig en kæmpe hjælp og en god støtte, siger Cristian.

Runik Solutions, der, som hurtige har bemærket, er en sammentrækning af Edoardos og Cristians efternavne arbejder også med andre IOT-projekter, men lige nu er lugt-sandsigersken den primære opgave.

Støtte fra Venture City Horsens

Det er ikke gratis at producere elektroniske enheder, men Edoardo og Cristian fik heldigvis 20.000 kroner fra Venture City Horsens’ karmakapital. Desuden røg der 17.000 kroner ind fra FFE – Fonden For Entreprenørskab. En del af pengene er investeret i komponenter, printplader og en samlestation.

Internetplatformen fungerer, og de første prototyper på IOT-enheden er bygget – i LEGO.

– Vi skulle have indkapslet elektronikken i prototyperne, og da vi ikke lige har haft tid til at designe og printe en skal, er LEGO et fint alternativ, sige Edoardo.

Mangler finansiering

“Til februar er vi klar til at levere færdige, køreklare enheder”

De to har kontaktet en række kommuner og har etableret flere samarbejder, så enhederne kan testes. Men de nærmer sig et punkt i deres iværksætteri, hvor de godt kunne bruge nogle investorer på sidelinjen.

– Vi kunne godt bruge penge til at lave målrettet og opsøgende salgsarbejde. Vi er begrænset af vores begrænsede danskkundskaber. I mange kommuner opfattes det som mindre seriøst, når vi henvender os på engelsk. Det er fair nok, men det er bare en begrænsning, siger Cristian, der også godt kunne bruge noget hjælp til programmeringsarbejdet, ligesom en lagerbeholdning af komponenter kunne gøre salgsarbejdet lettere.

– Til februar er vi klar til at levere færdige, køreklare enheder, men vi er lidt begrænset af at skulle bede om delvis betaling før levering, da vi ganske enkelt ikke har økonomi til at opbygge et lager, siger Cristian.

Søger lokale investorer

De to ser som nævnt et stort potentiale for produktet i det sydlige Europa, men de vil helst starte produktionen her i Horsens.

– Nu er produktet udviklet med hjælp fra både Business Horsens, Venture City Horsens og VBI Park, så vi vil gerne give danske investorer chancen for at komme ombord først, siger Edoardo.

Du kan læse meget mere om de tos projekt på hjemmesiden.

Edoardo (tv.) og Cristian med prototypen i LEGO.
bubble