Masser af liv bag de tykke mure

Tjekliste/det får du for lejen

  • Internet
  • Kaffe
  • Mødelokale
  • Skrivebord
  • Rengøring
  • Adgang 24-7

Kontorfællesskabet 2. Øst har udviklet sig meget, siden det opstod som en del af FÆNGSLETs transformation fra nedlagt statsinstitution til lokalt kulturcentrum.

FÆNGSLET 2. Øst er i dag også 3. syd, 4. øst og 2. vest. Fra et lille, traditionelt og åbent kontorfællesskab er de små virksomheder og enlige iværksættere nu spredt ud over det meste af FÆNGSLET med egne lokaler. Men hovedparten af dem mødes fortsat til sociale arrangementer med jævne mellemrum, for fællesskabet er vigtigt og intakt.

Kontorfællesskab FÆNGSLET Horsens vistartersguTraditionel start

Da FÆNGSLET åbnede med museum og sleepIn i sommeren 2015, fulgte kontorfællesskabet 2. ØST umiddelbart efter. Tanken var dengang at lave et traditionelt kontorfællesskab med skriveborde i et åbent miljø og med fællesområder til mødeaktiviteter og sociale sammenkomster. Det hele blev placeret på 2. sal, øst med en gammel cellegang som omdrejningspunkt. De små celler blev for nogles vedkommende slået sammen og lavet om til mødelokaler, mens et tilstødende administrationslokale rummede kontorpladserne. Siden inddrog man gamle sløjdlokaler til kontorfællesskabet ”Husflid”, der var tænkt som et sted for kunsthåndværkere og andre iværksættere, der har brug for at rode eller larme lidt.

Desuden var der mulighed for at få en såkaldt flyverplads, hvor man op til tre dage om ugen kunne bruge mødelokalerne og ellers slå sig ned med den bærbare, hvor der nu var plads. Den model er 2. ØST gået væk fra.

– Flyverpladserne var så billige, at vi ofte slet ikke så lejerne. De brugte mest FÆNGSLET som en postadresse, og det var vi jo ikke interesserede i. Vi ville have et fællesskab, hvor lejerne havde en hverdag sammen og hjalp hinanden, siger driftsleder Anders Rasmussen fra FÆNGSLET.

Lejerne flyttede ud på etagerne

Anders har i en årrække fulgt udviklingen af fællesskabet lidt på afstand fra driftslederkontoret. I en periode var der ansat mandskab i 2. ØST til at facilitere fællesskabet.

– Tanken bag var god, men det havde den kedelige sideeffekt, at der opstod en brokkekultur blandt lejerne. Når de ikke selv skulle få tingene til at ske, forventede de pludselig en masse, som den tilknyttede deltidsstilling umuligt kunne leve op til, siger Anders Rasmussen.

Han oplevede også en ændring i lejernes ønsker. Flere og flere ytrede ønske om at få deres eget, lukkede kontor. Fordi det gav mere ro og mulighed for at sætte et personligt præg.

– Samtidig havde jo masser af ledige kvadratmeter, så efterhånden gav det god mening at lade lejerne indtage en række af de gamle administrationskontorer i sydfløjen.

SoMe Devoted og Ninety5Retouch har fundet sammen i et lokale, hvor den blå farve dominerer.

SoMe Devoted og Ninety5Retouch har fundet sammen i et lokale, hvor den blå farve dominerer.

Personligt præg

VI STARTER SGU får en rundtur og finder blandt andre gamle kendinge som Byblomst, SoMe Devoted og Ninety5 Retouch i store, lyse kontorlokaler. Byblomst har fået malet to endevægge henholdsvis pink og mørkegrøn, hvilket matcher ønsket om flere vilde blomster i byrummet ganske godt, og SoMe-specialisterne og retoucherings-eksperten har valgt en flot blå som den gennemgående farve.

– Vi bestemte, at lejerne selv måtte vælge en farve til deres endevægge, så de kunne få deres eget personlige præg, siger Anders Rasmussen.

Oppe i hjørnet hos de kreative hoveder i Collective Flow har den fået fuld knald på egenindretningen. Man går lige fra den kolde, institutionsprægede gang og ind i et lokale, der minder om en lejlighed. Tæpper på gulvene, sofaer, en støvet blågrøn på den ene væg, store samlede LEGO-Star Wars-byggesæt, Tintin-plakater, hyggelys og udsigten til et IKEA-køkken i den ene ende efterlader tanken, at man må være gået forkert og lige lukt ind i en privatbolig. Kun nogle skriveborde i midten af lokalet bryder den illusion.

– Vi vil have det sjovt og rart, når vi er på arbejde. Det giver egentlig ikke nogen mening, at vi er her, for jeg bor i Svendborg, og min makker bor i Vejle. Men den måde, vi er blevet modtaget på i Horsens og på FÆNGSLET betyder bare, at vi aldrig kommer til at flytte herfra. Sjælen ved det her sted betyder bare så meget, siger Amdi Kirkegaard Nielsen fra Collective Flow.

Henriette Slot i Husflid slår en snak af med ...

Henriette Slot slår en snak af med …

... driftleder Anders Rasmussen.

… driftsleder Anders Rasmussen.

Husflid er fortsat stedet til de kreative. De, der finder det rustikke og bulede fedt og helt rigtigt.

Stadig plads i Husflid

Trods de mange lejere over det meste af bygningskomplekset er der stadig noget tilbage, hvor det hele startede. Husflid eksisterer stadig, og her finder man alternativet til de gamle flyverpladser. For 950 kroner plus moms om måneden får man sit eget skrivebord. Til gengæld må man finde sig i at nøjes. Indretningen er noget mere slidt og spartansk – og man skal kigge langt efter LAN-forbindelser eller edb-stik. Vi møder grafisk designer Henriette Slot, der har valgt en plads i Husflid.

– Jeg har lige fået en radiator, som jeg er meget glad for. Sidste vinter havde jeg en varmeblæser. Men jeg synes, det er et fedt miljø, for der er næsten altid folk på arbejde her. Der er liv, siger Henriette Slot, der har vinduer ud mod den nordlige gård og Priorsløkkevej.

Et skrivebord for 1400 kroner

“Vi har knap 30 lejere for tiden, og de spreder sig ud over alle typer af fagligheder og indsigter. Men de har alle det til fælles, at de er iværksættere.”

Det oprindelige kontorfællesskab eksisterer også stadig og fungerer som en slags indgang. Her kan man fortsat leje et enkelt skrivebord til 1400 kroner om måneden excl. moms. Hvis det senere giver mening med eget kontor, kan det erhverves fra 2200 kroner månedligt excl. moms.

Men uanset hvilken type kontorplads, du vælger på FÆNGSLET, bliver du del af et fællesskab, hvor der er godt mulighed for sparring på kryds og tværs.

– Vi har knap 30 lejere for tiden, og de spreder sig ud over alle typer af fagligheder og indsigter. Men de har alle det til fælles, at de er iværksættere. Så trods forskelligheder, har de noget helt grundlæggende til fælles, siger Anders Rasmussen.

Onsdags-komsammen

Hver onsdag mødes en god del af dem til onsdagsmorgenmøde klokken 8:30 i spiseområdet, ligesom de på egen hånd arrangerer forskellige, sociale sammenkomster – meget lig dem, man finder på en almindelig arbejdsplads.

Selvom FÆNGSLET kan synes lukket og forladt, når man ser det udefra, er der masser af liv bag murene.

– Det er et af ulemperne her, hvor murene er så tykke. Du kan stå og se ned af en tom og stille gang, men hvis du åbner en dør, kan der være gang i den bagved. Men der er omkring 140 arbejdspladser på FÆNGSLET som helhed, så der er altid mennesker her. Det er ikke så ensomt, som det af og til kan synes udefra, siger Anders Rasmussen.

Du kan læse mere på FÆNGSLETs hjemmeside.

bubble