Ny struktur på iværksætterrådgivning

Horsens får en afdeling af Erhvervshus Midtjylland den 1. maj. Men hvilken rolle skal huset spille i forhold til BusinessHorsens’ iværksætterrådgivning?

Iværksætterrådgivningen i Horsens ændrer karakter pr. 1. maj. Horsens Kommune er fra Christiansborg blevet pålagt at medfinansiere driften af Erhvervshus Midtjylland, der åbner en filial på FÆNGSLET. Dermed har kommunen også halveret tilskuddet til BusinessHorsens fra 2020. Det kommer naturligvis til at betyde en del for BusinessHorsens, der bl.a. har måttet skære ned på medarbejderstaben.

Erstatter væksthusene

De nye erhvervshuse erstatter væksthusene, og de får hovedafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Sorø og København med nærliggende filialer. Hovedafdelingerne har egen bestyrelse, men det bliver altså ikke sagen i Horsens, der blot er en filial. Erhvervshusene sorterer under Erhvervsministeriet, men det er de kommuner, husene betjener, der skal basisfinansiere deres drift.

Erhvervshusene udspringer af et landspolitisk ønske om at forenkle erhvervsfremmesystemet. Partierne bag aftalen er regeringen og Dansk Folkeparti, og det er da også DF-politikeren Søren Olesen fra Holstebro Byråd, der er blevet formand i bestyrelsen i Midtjylland.

Men for at kommunernes finansiering af husene giver mening, er deres rolle i forhold til iværksætteri blevet blødt op. Hvor væksthusene primært var til for startups med stort vækstpotentiale, skal erhvervshusene også betjene mere ”nøjsomme” iværksættere. Men det efterlader spørgsmålet, om de så vil gå BusinessHorsens i bedene, og om der ikke bliver en masse overlapninger?

Klar rollefordeling

VI STARTER SGU har været i mailkorrespondance med Erhvervshus Midtjylland for at høre nærmere om det nye hus’ rolle i forhold til det lokale iværksætteri.

“BusinessHorsens tager sig af den indledende afklaring  (…) Er der brug for specialiserede ydelser, henvises til Erhvervshus Midtjylland.”

Hvordan skal rollefordelingen være mellem BusinessHorsens og Erhvervshus Midtjylland?

”Vi har en god dialog med BusinessHorsens, og vi har bl.a. sammen med repræsentanter for de øvrige lokale erhvervsserviceenheder i Midtjylland afdækket et sæt af principper for god erhvervsservice, set fra en kunde-/virksomhedssynsvinkel. I den forbindelse har vi også drøftet de overordnede vejledende linjer ift. arbejdsdelingen mellem den lokale erhvervsservice – her BusinessHorsens – og Erhvervshus Midtjylland. BusinessHorsens tager sig af den indledende afklaring og foretager en umiddelbar afdækning af iværksætterens/virksomhedens behov. Er der brug for specialiserede ydelser, henvises til Erhvervshus Midtjylland.”

Erhvervsfremmeplatform på nettet

“Vi vil deles om opgaven, således at de iværksættere og virksomheder, som har behov for specialiserede ydelser, tager Erhvervshus Midtjylland sig af.”

De tidligere væksthuse betjente udelukkende startups med stort vækstpotentiale, men Erhvervshus Midtjylland skal også betjene “almindelige” iværksættere. Skal al iværksætterrådgivning dermed overgå fra BusinessHorsens – eller vil I deles om opgaven? I givet fald – hvordan?

”Vi vil deles om opgaven, således at de iværksættere og virksomheder, som har behov for specialiserede ydelser, tager Erhvervshus Midtjylland sig af. Så det er korrekt, at Erhvervshus Midtjyllands målgruppe er alle iværksættere og virksomheder – med behov for specialiserede ydelser – hvorimod det tidligere Væksthus Midtjyllands målgruppe alene var iværksættere og virksomheder med vækstambitioner/-potentiale. Endelig er der jo også inden længe en digital erhvervsfremmeplatform, hvor iværksættere og virksomheder kan hente informationer mv. døgnet rundt.”

Fælles CRM-system

“…vores fælles kunder skal have en god og sømløs oplevelse.”

Hvordan ser I grundlæggende jeres rolle i forhold til BusinessHorsens – på den øvrige erhvervsrådgivning, netværksarbejde m.v.? Hvordan vil I undgå at gå hinanden i bedene?

”Vi ser os som en tæt og god samarbejdspartner til BusinessHorsens, som har fokus på, at vores fælles kunder skal have en god og sømløs oplevelse. Kunden er i centrum. Begge parter ser det som en vigtig præmis, at der ikke er overlap – det vil vi i praksis undgå ved at håndhæve førnævnte arbejdsdeling, have en tæt dialog i det daglige og i øvrigt via vores fælles CRM-system (digital platform, red.), hvor begge parter registrerer sine aktiviteter inden for de rammer, som der er samtykke til.”

bubble