Personlig sparring og netværk

Denne artikel er en del af en artikelserie om Horsens’ erhvervsnetværk. Vi vil i den kommende tid forsøge at komme omkring alle de kendte og mindre kendte netværk – både de sociale og de mere forretningsprægede. Hvis du synes, vi har overset et netværk, må du ikke tøve med at give os et tip.

Erhvervsnetværk er ofte enten meget forpligtende eller aldeles uforpligtende. Resultatsøgende eller ren kaffeslabberas. Business Horsens Medlemsarena er et sted midt imellem.

Omkring 30 selvstændige, hvor broderparten fint kan smykke sig med iværksættertitlen, mødes hver måned i Business Horsens’ Medlemsarena. Netværket har kun et par år på bagen, og fra begyndelsen var det meningen, at medlemmerne selv skulle bestemme indholdet. Så de første møder var de fremmødtes egen mulighed for at udstikke de fremtidige rammer. Herefter har mødeformen været under konstant justering.

Den røde stol

Et af bestanddelene er ”Den røde stol”, hvor et medlem kan få sparring på sine udfordringer. Det hele er fortroligt, så det er muligt at dele mere følsomme oplysninger med de andre medlemmer. Til dato har to medlemmer ladet sig udfritte i ”den røde stol”, og det har både været praktiske og mere mentale barrierer, som har været debatteret. Typisk har de fået 15-20 minutter til at præsentere deres virksomhed og de udfordringer, de står med. Downsizing eller en ændring af virksomhedens fokus har været blandt emnerne på bordet.

Sparringen bliver ærlig og personlig, fordi medlemmerne kender hinanden og kan fornemme potentielle styrker og svagheder i forretningen. Også det, der måske ikke bliver sagt i præsentationen.

Men når ”den røde stol” (der i øvrigt slet ikke er rød – eller en egentlig stol) ikke er i brug, kan de øvrige medlemmer øve sig i præsentationsteknikker. De fleste gange bruger tre medlemmer hver fem minutter til at præsentere deres virksomhed, og det er lidt af en øvelse at sige alt det vigtige på fem minutter.

Åben for alle

Herefter kan der være et lidt større oplæg, hvor der kan være brug for, at medlemmerne går ud i grupper og debatterer. Enkelte møder kan også være tilrettelagt til et enkelt, større oplæg. Eksempelvis var mødet i marts helliget et oplæg ved Flemming Dufke fra Dufke Result om kunsten at sælge forebyggende services.

Medlemsarena er i princippet åben for alle medlemmer af Business Horsens, men det er en forholdsvis sammentømret kerne, der mødes hver gang. Der er dog hele tiden åbent for nye medlemmer, ligesom der er medlemmer, som kun deltager sporadisk. Men hvis du bliver medlem af fællesskabet vil du komme til at kende de andre medlemmer ganske godt.

I øjeblikket er der medlemmer beskæftiget med bl.a. revision, bankrådgivning, reklame, medarbejderudvikling, salg, journalistik, nudging, psykologi, webudvikling, konfliktråd og rekruttering.

Gruppen holder også sammen ved hjælp af Facebook-gruppen, hvor eksempelvis slides fra oplæg kan deles.

Halv pris til iværksættere

Medlemsarena løber som oftest af stabelen den næstsidste torsdag i hver måned fra 7:30 til 9:30. Det foregår almindeligvis i Vitus Bering Innovation Park. Den første halve time er der kaffe og rundstykker, så medlemmerne kan slå en snak af med de øvrige deltagere og udveksle nyt, siden sidst.

Deltagelse i Medlemsarena kræver kun et medlemskab af Business Horsens. Årskontingentet for en enlig iværksætter eller iværksættervirksomhed med op til fem ansatte er blot kroner 1250,-, og der er tilmed 50 pct. rabat til nye virksomheder de første to år, hvilket defineres som cvr-numre, der er under seks måneder gamle.

Læs mere på Business Horsens’ hjemmeside.

Business Horsens Medlemsarena mødes hver måned i VBI Park.
bubble