Overholder din virksomhed de skrappe regler for markedsføring?

Der er på ingen måde frit valg på alle hylder, når du laver markedsføring for din virksomhed. Markedsføringsloven er striks, og hvis du dummer dig, kan det blive rigtig dyrt.

Markedsføringsloven er den lov, der sætter rammerne for, hvordan du må markedsføre dit produkt eller din serviceydelse, og loven gælder uanset, hvilket medie du bruger som kanal for din markedsføring.

Det er også i markedsføringsloven, at det allerede i første paragraf bliver slået fast, at du har en forpligtigelse til at handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Det betyder blandt andet, at du i din markedsføring skal agere loyalt over for både konkurrenter og forbrugere og samtidig sikre, at dine markedsføringsaktiviteter ikke er vildledende.

Pas på med snylteri

Man skal som erhvervsdrivende især passe på med at ”snylte” på andre i sin markedsføring.
Generelt skal man som virksomhed være meget opmærksom på ikke at lægge sig for tæt op ad en konkurrent. Det gælder både i ordvalg og det visuelle udtryk i fx annoncer. Hvis det samlede udtryk i markedsføringen kan misforstås eller forveksles med en konkurrents, så bevæger man sig der ud, hvor det kan være problematisk og kostbart i sidste ende.

Varemærkekrænkelse på Google

I de senere år er der opstået en problematik omkring krænkelse af varemærker via søgeord i Google AdWords-annoncer. Det er de betalte reklamer, der ligger i en farvet boks øverst på søgeresultatsiden eller i højre side.

Det er eksempelvis ulovligt, hvis en af dine konkurrenter benytter sig af Google AdWords, hvori der indgår et søgeord, som er dit varemærke eller på anden måde er et forretningskendetegn for din virksomhed. Hvis denne brug medfører, at brugeren klikker på annoncen i den tro, at det er din virksomhed, der står bag og ikke konkurrentens, så er det en klar krænkelse af varemærket.

Konkrete domme på området viser, at en krænket virksomhed i sådanne tilfælde kan forvente en godtgørelse på omkring 5.000 – 10.000 kr., hvis sagen bliver vundet i retten. Afhængig af krænkelsens omfang, kan godtgørelsen dog sagtens blivehøjere.

Erkend dine fejl

Hvis din virksomhed først har dummet sig i sin markedsføring, så gælder det om at få rettet fejlen hurtigst muligt. Hvis du har lavet en fejl, skal du erkende det og forsøge at rette op på den med det samme – eventuelt med hjælp fra en advokat. Derudover vil jeg råde alle virksomheder til at rådføre sig med en professionel rådgiver, hvis man bevæger sig ind på nye markeder eller står over for at skulle lancere et helt nyt markedsføringstiltag.

Sådan overholder du markedsføringsloven

Elektroniske nyhedsbreve:
Som erhvervsdrivende må du ikke rette henvendelse til nogen via e-mail, sms, mms, fax mv. med henblik på at sælge en vare eller ydelse, medmindre der foreligger et gyldigt samtykke. Reglerne gælder også, hvis din virksomhed udsender elektroniske nyhedsbreve.

Kunden skal selv have oplyst sin e-mailadresse til din virksomhed. Når en kunde afgiver sin e-mailadresse, skal du samtidigt klart og utvetydigt oplyse kunden om, at adressen kan blive benyttet til fremsendelse af markedsføringsmateriale, og at kunden har adgang til at melde sig fra igen. Muligheden for nemt og gebyrfrit at kunne afmelde sig skal desuden fremgå klart af alle efterfølgende henvendelser.

Markedsføring på sociale medier:
Når du markedsfører dig via sociale medier, skal det fremgå meget tydeligt, hvem der er afsender. Generelt må elektronisk reklameikke give indtryk af at være en personlig meddelelse fra fx en ven eller et familiemedlem.

Breve:
Modsat elektronisk markedsføring er det ikke et krav, at der foreligger et samtykke, når du sender adresserede reklamer med posten. Det er dog et krav, at du sikrer dig, at personer på den såkaldte Robinson-liste ikke modtager breve eller reklamer fra din virksomhed. Robinson-listen er en fortegnelse med navne og adresser på borgere, der har frabedt sig at få adresserede reklamer. Listen offentliggøres hvert kvartal.

Før-og nupriser:
Hvis du markedsfører dig med før- og nupriser, skal du som hovedregel kunne dokumentere, at normalprisen har været gældende i mindst seks uger forud for tilbuddet. Hvis du markedsfører et slagtilbud, har du pligt til at oplyse, hvis der er et begrænset antal tilbudsvarer til rådighed. Hvis du i din markedsføring benytter dig af prissammenligning, skal der være tale om identiske produkter eller ydelser. Hvis ikke det er tilfældet, skal forskellen klart fremgå, og din sammenligning skal være loyal.

Rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer:
Fra 1. juli 2011 blev det tilladt at lade en rabat være betinget af, om forbrugeren har en kupon, der udløser rabatten. Det er også tilladt at afholde konkurrencer, som forbrugeren kun kan deltage i, hvis vedkommende køber en bestemt vare. Generelt anbefales det ved markedsføring, der omfatter rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer, at man efterlever Forbrugerombudsmandens retningslinjer, herunder at tilbudsbetingelserne er klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren.

Væsentlige vilkår tilknyttet et produkt:
Når du markedsfører et produkt eller en ydelse, som er betinget af særlige vilkår, skal det fremgå tydeligt af annonceringen. Benytter du dig af fx af elektroniske bannerannoncer eller tv-reklamer, skal det på det første skærmbillede, hvor der oplyses en pris, være en pris, som inkluderer alle omkostninger og gebyrer, som direkte kan henføres til varen eller ydelsen.

bubble