Rivende, bæredygtig udvikling

SustainX vandt iværksætterprisen ved Horsens Inspire i fjor. Virksomheden, som hjælper SMV’ere til den bæredygtige omstilling, regner med at fordoble medarbejderstaben i 2022.

SustainX vil helst ikke kaldes en konsulentvirksomhed. Det slår afdelingsleder Mie Skjødt fast, da ViStarterSgu fanger hende på en Teamsforbindelse fra kontoret i København.

- Vi er virksomhedens arme og ben i den bæredygtige omstilling. Vi går simpelthen ind i virksomheden og fungerer som deres sustainability-afdeling. Vi oplever da også at blive indbudt til julefrokoster i virksomhederne, fordi de ser os som kolleger. Vi indgår i et partnerskab, siger Mie Skjødt.

Startede i 2020

Ideen til SustainX blev skabt af Line Amtorp Poulsen og Kristian Danielsen. De to stiftere mødtes gennem familie. Line arbejdede med bæredygtighed hos Carlsberg, og Kristian var “between jobs” efter en længere karriere i vindindustrien. Kristian startede langsomt op i foråret 2020, og i løbet af sommeren var SustainX en realitet. Line droppede trygheden i Carlsberg og rykkede med. Virksomheden flyttede ind på FÆNGSLET, og senere blev der behov for en afdeling i København. På bare halvandet år er medarbejderstaben vokset til 22, og der er planer om en fordobling i løbet af 2022.

Medarbejderstaben består af et bredt udsnit af knowhow inden for bæredygtig omstilling. Her er primært alle typer ingeniører, men der er også plads til andre fagligheder, såsom kommunikationsfolk, forretningsudviklere og antropologer. For bæredygtig omstilling er et bredspektret begreb.

- Vi kan hjælpe med alt fra udregning og nedsættelse af virksomhedens CO2-udledning til hjælp til adfærdsændringer og investeringer, som kan have klimavenlig effekt, siger Mie Skjødt.

SMV’ere er vigtige i den bæredygtige omstilling

SustainX henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder, og det er der en god grund til. Mens de store virksomheder som regel har musklerne til at uddanne, ansætte og indlede partnerskaber om bæredygtighed, er det en del sværere for SMV’erne, der sjældent har tid til den type langsigtede indsatser.

- De store virksomheder har som regel deres egen sustainability-afdeling, og det er deres arbejde, vi tilbyder til små og mellemstore virksomheder. Den største del af de danske virksomheder er SMV’ere, så de står også for en meget stor del af Danmarks samlede CO2-aftryk. Når den politiske målsætning er at reducere CO2-udledningen med 70 pct i 2030, skal vi have SMV’erne med for at komme i mål, siger Mie Skjødt.

Hun slår samtidig fast, at bæredygtighed handler om meget mere end bare at nedsætte CO2-udledning. Det handler også om social og økonomisk bæredygtighed som eksempelvis uddannelse, sundhed og ligestilling.

- Mange små og mellemstore virksomheder vil rigtig gerne bæredygtighed, men de er fanget som haren i lyskeglen. De kan godt fornemme, at der ligger nogle muligheder derude, men de har svært ved at se, hvilken vej, de skal gå. Det hjælper vi dem med, siger Mie Skjødt.

Hvordan bliver vi mere bæredygtige?

Et typisk samarbejde begynder med en analyse og mapping af virksomhedens aktiviteter. Derefter følger dataindsamling, så en CO2-baseline kan udregnes. Det kan også involvering af medarbejdere gennem et ambassadørkorps eller intern uddannelse. Til det har SustainX udviklet et helt akademi omkring bæredygtighed. Den bæredygtige omstilling handler nemlig om at få involveret og opkvalificeret mennesker.

Hvis virksomheden producerer et produkt, kan det produkt så laves mere klimavenligt? Hvis virksomheden lever af serviceydelser, kan de så udføres mere grønt? Hvordan ser det ud med virksomhedens generelle ressourceforbrug, og kan noget her nedbringes?

SustainX bringer fagligheder i spil, som har konkrete og brugbare løsninger til bæredygtighed, og samarbejdet med virksomhederne er langsigtet. Det er ikke unormalt med samarbejdsaftaler, der kører over to eller tre år.

Ingen bæredygtighedsboble

Målsætningen for SustainX er ambitiøs.

- Det er vores mål, at når vi i 2030 forhåbentlig kan fejre at være kommet i mål med de 70 pct CO-reduktion, vil SustainX være nævnt blandt de ti vigtigste aktører i omstillingen, siger Mie Skjødt.

Den eksplosive vækst i virksomheden, der forventer snart at tælle 50 ansatte efter blot et par år, kunne afstedkomme spørgsmålet, om vi er vidner til en bæredygtighedsboble, som brister på et tidspunkt. For hvad skal der ske på den anden side af 2030? Bliver bæredygtighedsfaglighederne overflødige? Det scenarium frygter Mie Skjødt ikke:

- Bæredygtighed omhandler, at vi skal efterlade planeten i lige så god stand, som vi selv modtog den. Det er vi slet ikke på vej mod. Lige nu går det i den helt gale retning i forhold til hvad der er aftalt i Parisaftalen. Hvis vi når at bremse klimaforandringerne inden 2030, så ville det jo være nærlæggende, hvis man tog næste skridt indenfor bæredygtighed, som omhandler: Hvordan kan vi efterlade planeten i endnu bedre tilstand end vi selv modtog den, spørger Mie Skjødt.

Du kan læse om SustainX på hjemmesiden og give dem et følg på LinkedIn.    

bubble