Sådan forbereder du dig på et møde med et pengeinstitut

En god forberedelse vidner om seriøsitet

Når du skal til møde i et pengeinstitut, er det vigtigt, at du er godt forberedt. Derfor skal du starte med at lave en forretningsplan, som er et vigtigt redskab, når du skal føre dine planer om at drive egen virksomhed ud i livet. Du laver derfor en forretningsplan for din egen skyld og ikke for pengeinstituttets. Det skal dog bemærkes, at møder du op i et pengeinstitut med en forretningsplan under armen, viser det, at du er seriøs omkring dit projekt – hvilket er med til at skabe et positivt indtryk.

Hvorfor er en forretningsplan nødvendig?

Ofte vil en forretningsplan være et krav fra pengeinstituttets side, da det viser, at du har gjort dig overvejelser omkring din virksomheds idé, markedsposition, styrker og svagheder samt muligheder og trusler. Samtidig har du også forholdt dig til, hvordan din virksomhed skal finansieres, og om du kan klare det selv. Skal pengeinstituttet bidrage og i så fald med hvor meget? Og vil du involvere eksterne finansieringskilder?

Sådan laver du en forretningsplan

Din forretningsplan skal indeholde et idégrundlag, en markedsbeskrivelse, en SWOT-analyse, en handlingsplan og et budget.

Idégrundlag

Et idégrundlag skal meget kort beskrive din virksomhed – hvad vil du sælge, og hvordan vil du skabe efterspørgsel efter netop dit produkt?

Markedsbeskrivelse

I en markedsbeskrivelse skal du fortælle, hvem dine kunder er, og hvor de er. Henvender dit produkt sig til danske kunder, eller forventer du at bevæge dig ud på det internationale marked? Hvordan er konkurrencen inden for din branche – har du mange konkurrenter?

SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)

I en SWOT-analyse vurderer du:

  1. Virksomhedens indre formåen (styrker og svagheder)
  2. Omgivelsernes indvirkning på virksomheden (muligheder og trusler)

Handlingsplan

Når du udarbejder en handlingsplan, skal du overveje dine mål både på kort og lang sigt. Hvordan vil du helt konkret nå dine mål – med hvilke tiltag?

Budget

Din forretningsplan skal desuden indeholde et budget samt information omkring, hvordan du er og bliver finansieret. Du bør også grundigt overveje, hvordan din privatøkonomi vil blive påvirket, og om du ønsker at løbe den økonomiske risiko, det indebærer at være iværksætter – eksempelvis at sætte familiens økonomiske sikkerhedsnet på spil.

Professionel hjælp kan være en fordel

Som iværksætter kan du sagtens selv udarbejde en forretningsplan med et budget, som du tager med til møde i et pengeinstitut. Men søger du hjælp hos en revisor eller advokat, er du sikker på at få alle de vigtige detaljer med. Dertil kommer, at det virker mere professionelt, og du kan opleve, at tilliden til din forretningsplan er større. Det betyder også, at du vil opleve færre kritiske spørgsmål. Læs fx her, hvordan Business Horsens kan hjælpe dig på vej med en god forretningsplan og rådgivning generelt.

Når du skal vælge pengeinstitut

Når man skal starte egen virksomhed, er det vigtigt at have et godt pengeinstitut i ryggen. Flere undersøgelser viser, at mange iværksættere betragtede deres erhvervsrådgiver som den vigtigste sparringspartner i virksomhedens opstartsfase – vigtigere end familie, revisor og en evt. bestyrelse. Derfor skal du vælge pengeinstitut med stor omhu.

En god relation til et pengeinstitut handler mere om kemi end om renter og priser. Som iværksætter er det vigtigt, at du føler, at den rådgiver, du sidder over for, er åben og ærlig i forhold til dit projekt – for så får I det bedste samarbejde i det lange løb. Du kan også spørge din familie eller andre iværksættere til råds, men i den sidste ende skal du vælge efter din egen mavefornemmelse.

Her på sitet kan du bl.a. læse mere om, hvordan andre iværksættere i Horsens har taget udgangspunkt i forretningsplanen som basis for en god dialog med pengeinstitutter, investorer og rådgivere.

bubble