Sådan startede det sgu

Vi mødtes til kaffe. Det var sådan det startede. Vi; Kevin Refvik, Thomas Jacobsen, Sabina Svane og Daniel Bach, havde en idé om, at sporadisk sparring kunne gavne – både personligt og professionelt. Uden at vide hvor det skulle ende, besluttede vi os bare for at mødes løbende og snakke over kaffe!

Først handlede det kun om os, men efter nogle møder blev den overordnede dagsorden mere bredt favnende, og det gik fra, at vi skulle have det sjovt, til at det generelt set skulle være sjovere for alle at være iværksætter i Horsens. Det er i dag hele vores mission – vi tror meget stærkt på, at hvis vi har det sjovt, med det vi laver, så gør vi det bedre og holder ved længere!

– til stor gavn for samfundet, både nationalt og ikke mindst lokalt, at vi skaber et inspirerende “rum” for iværksættere at blomstre i…

Lad os skabe en iværksættercafé i hjertet af Horsens

I vores snak, omkring hvad der skal til for, at det bliver sjovere at være iværksætter i Horsens, ender vi ved en tanke omkring en kombination af noget fysisk og noget psykisk. Nemlig et miljø, der har fundament i et sted med gode faciliteter, som understøtter iværksætterens behov, samt ikke mindst en god kultur, som vi tror på skabes af mennesker!

Arbejdstitlen blev “Iværksættercafé” hvortil vi har en idé om fem typer rum, som dette sted skal indeholde, med en café i centrum for liv, hvor basis ydelsen er kaffe, wi-fi og netværk…

Vi havde hele planen både i hovedet og på papir, så nu var det bare et spørgsmål om at realiserer den – men hvad kræver det?

Fra idé til virkelighed

Ingen af os er direkte interesseret i eller har tiden til at drive et sådant sted, samt ville det formentlig også kræve en større finansiering at stable det på benene.

Derfor indså vi, at vi havde brug for hjælp og satte os ned for at lave en liste med personer vi havde brug for… – det var Horsens Kommune ift. deres gavn og interesse i iværksætteriet, CASA med udgangspunkt i at de ejer en del bygninger i Horsens, INSERO som lokal investor, samt uddannelsesinstitutioner og Business Horsens som sparringspartnere!

Vi sigtede højt og inviterede personer, som vi vidste havde noget at sige på området, bl.a. Borgmester Brev til borgmester fra Den Seriøse KaffeklubPeter Sørensen, Per Hansen og Michael Mortensen fra CASA, samt Karsten Lumbye fra INSERO.

Det var selvfølgelig usikkert at alle ville komme, så vi gav selve invitationen noget kant, som de formentlig ikke er vant til – vi sendte invitationen pr. brev, skrev kun kort om hvem vi var, hvad vi ville snakke om, og hvem vi ellers havde inviteret til mødet og puttede det i en ren hvid konvolut med håndskreven adresse og att, samt selvfølgelig med en ægte kaffeplet på konvolutten!

Mødetidspunktet var d. 14 maj 2013 og vi havde bedt dem om at dukke op ved Kuben på Søndergade kl. 12.03 – DE KOM ALLE SAMMEN og fik en kaffe i hånden fra Gran Bar, hvorefter vi gik ned i et, alt for lille, mødelokale i Rådhusgade og præsenterede vores idé…

- Sæt overliggeren højt

Sådan lød det fra Borgmesteren efter vi havde præsenteret vores koncept, som de i øvrigt var meget positive overfor. Vi fik tilbudt løbende sparring på det og masser af opbakning fra dem alle, så det var vildt fedt.

Men vi stod stadig med en idé, som ikke bare lige realiseres, hvorfor vi besluttede os for at tage ét lille skridt som opstart – nemlig at sætte fokus på lokale iværksætterhistorier, samtidig med at vi afdækker interessen og iværksætterne i byen, hvilket dermed giver en indikation og stærkere argument for at realiserer vores “overligger”. Det lille skridt blev til VI STARTER SGU.

Iværksætterpanel og fortaler…

Sideløbende med alt dette har vi været repræsenteret i Horsens’ Kommunes iværksætterpanel og Daniel blev inviteret med i sidste års Erhvervstænketank, for at give vores input til kommende års erhvervsstrategi

Byen lytter og bakker op om os, så vi forsøger at samle den og specielt dig som iværksætter, så hvis du vil vise din støtte og bakke op om vores arbejde mod at skabe rum og kultur for iværksætteriet i Horsens – så klik her

Logo den seriøse kaffeklubVores små kaffemøder var pludselig blevet meget seriøse – deraf navnet…

Venlig Hilsen

Den Seriøse Kaffeklub

bubble