To investorer skyder kapital i Jord.dk

Det er de færreste, der kan lave en god forretning på at forære produktet væk. Men det er realiteten for Jord.dk, der netop har fået et par investorer med på holdet og udviklet en forretningsidé, hvor varen er ganske gratis.

VI STARTER SGU skrev tilbage i maj 2016 om nystartede Jord.dk, der var ved at bygge en forretning op på handel med overskudsjord. Når der skal bygges, er der ofte overskudsjord i betydelige mængder, og samtidig kan der være andre anlægsarbejder, hvor man mangler jord. Det koster penge at komme af med overskudsjord, og hidtil har man blot transporteret det til et modtagelsescenter for jord og betalt for mængderne. Siden har entreprenører, der manglede jord, kunnet hente det.

To investorer med erfaring

Men Rolf Mørk Nielsen, Brian Rosenkilde og Lars Jacobsen, der står bag Jord.dk, udviklede software, der kunne knytte kontakten mellem dem, der skulle af med jord, og dem, der skulle bruge jord. Dermed sparedes kostbar og miljøbelastende transport.

Ideen var så god, at Rolf Mørk Nielsen nu er fuldtidsbeskæftiget i Jord.dk. To investorer har meldt sig på banen. Frank Kruse-Jensen, der står bag vognmandsfirmaet Dania Trucking, og Bjarne Marell, der er medstifter af retnemt.dk, har hver især købt ti pct. af Jord.dk.

- Vi er glade for den øgede kapitalbeholdning, men gevinsten er helt klart også at få to rutinerede forretningsfolk ind i bestyrelsen, siger Rolf Mørk Nielsen.

Gratis jord

Kapitaltilførslen kommer sideløbende med et nyt produkt på hylden: Gratis etablering af parkanlæg og støjvolde.

– Vi tjener pengene ved at aftage overskudsjorden, så vi kan tilbyde fuldstændig gratis etablering af støjvolde eller jordtilførsel til parkanlæg, siger Rolf Mørk Nielsen.

Tilbuddet gælder alle med brug for jord i en vis mængde. Jord.dk leverer ikke jord til dit nye jordbærbed, men private kan sagtens bestille jord, når eksempelvis en grundejerforening har brug for en støjvold ud til en trafikeret vej. Jord.dk kan tilmed sørge for de fornødne tilladelser.

– Mange er desværre ikke klar over,at man som privatperson eller forening selv kan gå i gang. Jeg har været ude for en grundejerforening, der i årevis har presset kommunen for at få lavet en støjvold, hvor de bare kunne have fået den lavet selv. Nu kan de tilmed få den gratis, siger Rolf Mørk Nielsen.

Investor Frank Kruse-Jensen_Teknisk Direktør Brian Rosenkilde_IT-direktør Lars Jacobsen_Adm. Direktør Rolf Mørk Nielsen_IMG_2979Gavner miljøet

Jord.dk har allerede kontrakt på tre støjvolde, der anlægges i Aarhusområdet med overskudsjord fra byggeprojekter i nærheden.

– Hvert år transporteres mellem en halv og en hel million vognlæs med overskudsjord. Det varierer en del efter aktiviteterne i anlægs- og byggebranchen, men det er under alle omstændigheder rigtig meget kørsel, som vores virksomhed kan hjælpe med at nedbringe. Det bliver til rigtig mange sparede kilometers kørsel for lastbilerne på de danske veje, siger Rolf Mørk Nielsen.

Det bliver til færre kilometers transport, når Jord.dk kan sende overskudsjorden direkte hen til en aftager, der er placeret så tæt på som muligt. Derfor er Jord.dk primært på udkig efter private eller kommuner, der kan bruge en støjvold eller et jordanlæg i nærheden af landets større byer. For det er primært i de store byer, at mængderne af overskudsjord er størst.

Læs mere om Jord.dk på hjemmesiden og giv deres miljøforbedrende initiativer et like på Facebook.

Rolf Mørk Nielsen (th) giver hånden til investor Frank Kruse-Jensen. I baggrunden ses Brian Rosenkilde (tv) og Lars Jacobsen fra Jord.dk.
bubble