ViStarterSgu.dk skal stå på egne ben

VI STARTER SGU er netop blevet relanceret med nyt site, mere video og ny finansieringsstrategi. Fremover skal sitet finansieres med hjælp fra byens erhvervsliv og iværksætterinteressenter.

Det var tilbage i 2014, at en håndfuld lokale iværksættere fik ideen til nyhedssitet vistartersgu.dk. Tanken var, at iværksætteriet ville få bedre betingelser i Horsens, hvis iværksætterne kunne lære af og inspirere hinanden.

- Egentlig var en af vores første ideer at lave en café, hvor iværksætterne kunne mødes, men da ingen af os havde tid til at drive et fysisk mødested, kom ideen til et mødested på nettet, siger Daniel Bach, der var blandt initiativtagerne dengang.

Vi springer ud i det – VI STARTER SGU!

"... på et tidspunkt skal man springe ud på det dybe vand, og det skal være med et 'VI STARTER SGU!'"

Daniel Bach

Resultatet var et IVS, datidens iværksætterselskab, som kunne startes for én krone. Navnet blev ”Den Seriøse Kaffeklub”, der siden har haft én primær opgave: At drive nyhedssitet VI STARTER SGU.

- Navnet til sitet var indlysende, fordi det afspejlede og afspejler den spontanitet, der bør ligge i alle former for iværksætteri: Man kan lave bunker af analyser, udforme budgetter, virksomhedsplaner m.v., men på et tidspunkt skal man springe ud på det dybe vand, og det skal være med et ”vi starter sgu”, siger Daniel Bach med et smil.

Økonomi er vigtig

Den Seriøse Kaffeklub gik til Horsens Kommune med ideen for at finde finansiering. Heldigvis kunne politikerne godt se ideen i projektet, hvorfor sitet siden har fået et årligt tilskud til at dække udgifterne til driften. Siden sommeren 2016 har en journalist opsøgt og skrevet alle historierne, ligesom historierne har fået et boost på Facebook, så de kom ud til læserne. Den slags er ikke gratis, og derfor er økonomi helt essentiel.

I begyndelsen troede vi, at iværksætterne selv skulle skrive historierne, men det ville ikke fungere i længden. Der skulle mere professionalisme ind over, hvis historierne skal læses og nå bredt ud, siger Daniel Bach.

Stor velvilje fra Horsens Kommune

Selvom politikerne og Horsens Kommune stadig synes, at VI STARTER SGU er en god idé, skal sitet til at stå på egne ben. Velvilje har det ikke skortet på, og Horsens Kommune har da også finansieret den relancering, sitet netop er ved at gennemgå. Borgmester Peter Sørensen har i alle årene været en aktiv støtte for VI STARTER SGU.

I Horsens har vi et rigtig stærkt iværksættermiljø. Det så vi under covid-19, hvor utroligt mange udviste stort gåpåmod og startede virksomhed i Horsens. Det er vigtigt, fordi iværksættere skaber nye arbejdspladser, har nye innovative løsninger på fremtidens problemer og giver en god dynamik i det eksisterende erhvervsliv. Derfor er gode vilkår for iværksættere en højt prioriteret indsats i Horsens Kommune, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at gøre det endnu nemmere at starte og udvikle sin virksomhed her. Netop derfor støtter vi op om Vistartersgu.dk, som én samlet digital indgang for områdets iværksættere, til alle de gode tilbud man finder som nystartet virksomhed i Horsens Kommune, siger borgmester Peter Sørensen.

Støtten fra Horsens Kommune er brugt på et helt nyt site, ligesom der er brugt penge på en opgradering af videoudstyret, så videoproduktionerne kan blive stærkere på både billede og lyd.

- Det nye site er lavet med henblik på at lave én fælles indgang for alle iværksættere i Horsens Kommune. Et site, hvor de kan finde hjælp, læse inspirerende historier og se i eventkalenderen, hvad der er af netværksmøder, kurser og andre indgange til iværksætteri, siger Daniel Bach.

Det nye site er også skabt ud fra et ønske om at integrere videoproduktioner bedre og skabe mere synergi med de sociale medier. SoMe-brugere har ændret vaner siden 2014. Videoer får langt mere opmærksomhed end artikler, og derfor er det naturligt, at redaktionen går mere i den visuelle retning.

Ny finansieringskilde

Daniel Bach bliver ankermand på det projekt, der skal få VI STARTER SGU til at stå på egne ben. Målet er at finde tilstrækkeligt med annoncører og sponsorer, så budgettet for 2022 er i hus.

- Vi genopliver ideen med ”VI STØTTER SGU”, hvor lokale virksomheder og interessenter med logo kan vise, at de støtter det lokale iværksætteri. Der bliver også en vis mængde bannerannoncer på siden, hvor virksomheder eller institutioner eksempelvis kan reklamere for aktuelle initiativer, siger Daniel Bach.

Har du lyst til at være med? Bidrag ned til 1000 kroner årligt kan få dig med på sitet og vise, at du bakker op om iværksætteriet i Horsens og opland, men der er også løsninger til interessenter, der er klar med et større engagement med f.eks. egentlig rådgivning, revision m.v.

Kontakt Daniel Bach på Daniel@vistartersgu.dk for en uforpligtende snak.         

bubble