VIA-studerende hjælper iværksættere

Har du brug for hjælp til markedsføring? VIA University College stiller 70 studerende fra markedsføringsøkonomuddannelsen til rådighed for mindre iværksættervirksomheder.

Mange iværksættervirksomheder har så megen fokus på produktet, at de glemmer kommunikationen og markedsføringen. Det kan være en kompliceret opgave at komme ud over stepperne med et produkt eller en ydelse, hvis interessen og kvalifikationerne ligger et andet sted end salg og marketing.

Hjælp til vækst og beskæftigelse

I den kommende tid er der hjælp af hente til en langsigtet indsats på området, hvis iværksættervirksomheden enten har mindre end ni ansatte eller har eksisteret i højst fem år. Valget af mindre, unge virksomheder er ikke tilfældig:

– Små virksomheder er valgt, da de ofte har begrænsede ressourcer, og vi gerne vil hjælpe med at skabe vækst og beskæftigelse. Virksomheders vækst og ’overlevelse’ er et af de centrale mål i projektet, siger Pernille Hjort Boll, konsulent ved Studentervæksthuset.

Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med én enkelt eller to ansatte kan også være med. Potentialet er det mest afgørende, når eleverne skal vælge, hvem de gerne vil hjælpe.

– Der er ingen nedre grænse. Så længe de har CVR-nummer, er det fint. Virksomhederne må gerne have flere end ni fuldtidsansatte, hvis virksomheden er under fem år gammel. Bare ét af de to kriterier er opfyldt, er de meget velkomne. I udgangspunktet inddrager vi ikke forenings-CVR, men vi har tidligere gjort en enkelt undtagelse, siger Pernille Hjort Boll.

70 studerende er klar

VIA University College i Horsens vil gerne give de markedsføringsøkonom-studerende praktisk erfaring, hvorfor de leder efter mellem ni og 12 virksomheder, der lever op til ovennævnte kriterium. De virksomheder, der ansøger og bliver udvalgt af de studerende, kan forvente at få en gruppe på fire eller fem studerende koblet på virksomhedens marketingsbestræbelser. I alt 70 studerende er en del af projektet, der strækker sig over et semester med start i februar/marts og gennemføres i en corona-tilpasset udgave (alt foregår som udgangspunkt online).

Da en stor del af de studerende på VIA er udlændinge, må man påregne, at kommunikationen kommer til at foregå på engelsk.

Studentervæksthuset hjælper til i kulissen

De studerende bruger deres faglige viden til at hjælpe virksomheden med markedsføring, forretningsplan og/eller hvad der ellers måtte skabe værdi for virksomheden inden for studerendes fagområde. Den faglige viden er forankret i grunduddannelsen, og Studentervæksthuset støtter studerende i arbejdet i praksis. Det er meningen, at virksomhederne leverer deres perspektiv på udfordringer, og de studerende bidrager med den faglige viden, de kan bidrage med.

Det koster ikke virksomhederne noget at være med – ud over tid.

Forløbet ser ud som følger:

Onsdag d. 3. februar: Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhederne leverer en kort virksomhedsbeskrivelse med bud på udfordringer de gerne vil have løst. Målet er at have noget materiale som de studerende kan bruge, når de skal vælge, hvilken virksomhed de ønsker at arbejde med.

Onsdag d. 10. februar: Tilmelding for studerende og valg af virksomhed

Studerende introduceres for forløbet og for virksomhederne af undervisere/konsulenter. Der laves teams, som de studerende skal arbejde i. Virksomheder matches samtidig med de respektive teams.

Onsdag d. 24. februar: Opstart og teamprofiler

De studerende klædes på til et godt samarbejde, og får feedback på teamprofiler.

Onsdag d. 3. marts: Forberedelse

De studerende klædes på til at møde virksomheden og afdække deres udfordringer og ønsker til markedsføring.

Onsdag d. 10. marts: Første møde – virksomheder og studerende møder hinanden første gang.

Faciliteret proces, hvor de studerende og virksomheden kommer frem til en fælles forståelse af opgaven. Derfra arbejder de studerende med opgaven de følgende onsdage.

Onsdag d. 14. april: Midtvejsmøde

Midtvejsmøde mellem studerende og virksomhed, hvor de diskuterer udkast til løsning af opgaven. Derfra arbejder de studerende videre indtil d. 5. maj, hvor de studerende skal pitche deres idé for virksomheden.

Onsdag d. 5. maj: Pitch

Studerende pitcher deres idé til en løsning på virksomhedens udfordringer.

Langsigtede løsninger

Det hele slutter dog ikke 5. maj. For det er målet, at arbejdet skaber langsigtede, effektive løsninger for virksomhederne.

– Det er meget vigtig for både os som konsulenter og for studerende, at løsningsforslagene skaber værdi for virksomhederne! Derfor vil vi gerne sætte et opfølgende møde op mellem grupperne af studerende og virksomhederne efter det endelige pitch. Vores erfaring er, at studerende er meget nysgerrige på, om og eventuelt hvordan deres forslag er blevet implementeret, siger Pernille Hjort Boll.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Pernille Hjort Boll på telefon 87 55 40 54 eller e-mail pehb@via.dk.

 

70 studerende fra uddannelsen til markedsføringsøkonom står klar til at hjælpe mindre virksomheder.
bubble